Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID93
TitleSPK-İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu
Author(s)Author #1
Name: SPK Proje Yürütme Grubu
Org: Sermaye Piyasası Kurulu
Country: Türkiye
Email: ufku.kandemir___spk.gov.tr

Author #2
Name: İMKB Proje Yürütme Grubu
Org: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
Country: Türkiye
Email: Remzi.Akalin___imkb.gov.tr

Author #3
Name: TÜBİTAK UZAY Bilgi Toplumu Politikaları, E-Ticaret ve Bilgi Güvenliği Grubu
Org: TÜBİTAK UZAY
Country: Türkiye
Email: ahmet.sayar___uzay.tubitak.gov.tr

Other Author(s)
Keywordselektronik imza, internet, e-devlet, KAP
AbstractKamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), sermaye piyasalarında işlem gören halka açık şirketlerin ve tüm aracı kuruluşların, kamuyu aydınlatma amacı ile SPK, İMKB ve kendi mevzuatları gereğince göndermek zorunda oldukları mali tablo, özel durum açıklamaları ve diğer bildirimleri elektronik ortamda göndermelerini amaçlayan bir elektronik veri toplama ve yayın sistemidir. Projede, mevcut durumda kağıt dosya, faks ve/veya disket ortamında gönderilen bildirimlerin, yeni uygulama ile bilgisayar ağları üzerinden elektronik imza teknolojisi kullanılarak güvenli bir şekilde iletilmesi ve gerçek zamanlı olarak kamuya duyurulabilmesi hedeflenmiştir. Bildiride KAP projesi hakkında genel bilgi verilecektir.
Topics• E-türkiye, e-devlet, e-dönüşüm, e-avrupa ve bilgi toplumu
• E-imza
Comments
Sunum TÜBİTAK UZAY Bilgi Toplumu Politikaları,E-Ticaret ve Bilgi Güvenliği Grup Koordinatörü Ahmet SAYAR tarafından yapılacaktır. SPK Proje Yürütme Grubu lideri Ufku KANDEMİR, İMKB Proje Yürütme Grubu lideri Remzi AKALIN'dır.
Paper 93.doc (144KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC