Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID95
TitleTarımsal Mekanizasyon İşletmeciliği ve Planlamasına Yönelik İnternet Tabanlı Uzman Sistemlerin Geliştirilmesi
Author(s)Author #1
Name: Sait M. Say
Org: Çukurova Universitesi, Tarım Makinaları Bölümü
Country: Türkiye
Email: saitmsay___cu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsAgricultural Mechanisation Planning, Expert Systems; Tarımsal Mekanizasyon Planlaması, Uzman Sistem
AbstractTarımsal üretim giderlerindeki artışın tarımsal gelirlerdeki artışla dengelenememesi nedeniyle, gider kontrolü günümüzde oldukça önemli bir konu olarak tüm boyutlarıyla değerlendirilmek zorundadır. Bir üretim teknolojisi olarak tarımsal mekanizasyona ilişkin giderler literatür verisi olarak değerlendirildiğinde tüm giderler içersinde yaklaşık olarak ortalama %30-50'lik payla önemli bir konuma sahiptir. Bu nedenle, gerek üretim planlaması sırasında alınacak yatırıma ilişkin kararlarda gerekse işletme bünyesinde kullanılan tüm ekipman ve traktörlerin işletilmesinde bilimsel verilere ve uygulamalara dayalı yaklaşımlar söz konusu olmalıdır. Bu bildiri kapsamında tarımsal mekanizasyon işletmeciliği ve planlaması hesaplarında yoğun bir şekilde kullanılan verilerden oluşan veri tabanları hakkında ve etkileşimli hesaplamaların yapılmasının gerekli olduğu konularda bilgiler verilmiş ve öneri algoritmalar kısaca tanıtılmştır.
Topics• E-tarım, ve Tarımsal Bilişim
Comments
Paper not uploaded
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC