Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID96
TitleTürk Eğitim Sisteminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yeri ve Kullanımının Analizi
Author(s)Author #1
Name: HAKAN ÇALIŞ
Org: SULEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: TÜRKİYE
Email: hcalis___tef.sdu.edu.tr

Author #2
Name: SİNEM SELVER
Org: SERİK KIZ MESLEK LİSESİ
Country: TÜRKİYE
Email: sinemselver2002___yahoo.com

Author #3
Name: ABDÜLKADİR ÇAKIR
Org: SULEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country:
Email: cakir___tef.sdu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsEğitim, Bilgi Teknolojileri, Eğitim Modeli
AbstractBirçok ülke eğitim stratejilerini yenilemektedir. Avrupa Birliği okullarda pedagojik yaklaşımları esas alan Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) uygulamalarını bilen veya kullanan öğretmen yetiştirilmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır. Öğretmenlere bilgi teknolojilerini kullanma olanağı sağlanması, okullarda çeşitli BİT platformları ile çalışabilen öğrenme ortamlarının oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada Türkiye de BİT’ in kullanımı ile ilgili ulusal politikalar, BİT’ in eğitim müfredatındaki yeri, BİT’ in uygulanma durumu ve Isparta ilindeki BİT sahiplik durumları ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.
Topics• E-türkiye, e-devlet, e-dönüşüm, e-avrupa ve bilgi toplumu
• E-eğitim, okulların internete taşınması
Comments
Paper 96.ps (80KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC