Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID97
TitleElektronik Göz ve Gözetim Toplumu (mu?): Türkiye’de Kameralı Hayat
Author(s)Author #1
Name: Mete Yıldız
Org: Hacettepe Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Country: Türkiye
Email: myildiz___hacettepe.edu.tr

Author #2
Name: Erdem Erkul
Org: Hacettepe Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Country: Türkiye
Email: erkul___hacettepe.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsKamera, denetim, güvenlik, e-devlet
AbstractBu bildiride teknolojinin toplumsal denetimin bir aracı olarak kullanımının tarihi ve felsefi temellerinden hareketle Türkiye’de kullanılan kameralı denetim sistemlerinin boyutu, kullanım alanları ve potansiyel tehlikeleri veriler ışığında tartışılacaktır. Bu amaçla, özel sektör ve kamu yönetimi sistemine dahil kurumlarca kullanılan kamera sayılarının bir dökümü yapılacak, bu kameraların hangi ilveleri yerine getirdikleri örneklerle anlatılacak ve sözkonusu işlevler kategorilere ayrılarak incelenecektir. Çalışmada son olarak kameraların hayatımıza giderek artan oranda girmesinin olumlu ve olumsuz taraflarının masaya yatırılacağı bir değerlendirme ve sonuç bölümü sunulacaktır.
Topics• E-türkiye, e-devlet, e-dönüşüm, e-avrupa ve bilgi toplumu
• E-devlet, Kamu ağları ve etkin devlet: Türkiye Deneyimleri
• İnternet'in sosyal boyutları
• İnternet'in yasal boyutları
• İnternet, demokratikleşme, toplumsal denetim ve siyaset
• Gizlilik, bireysel haklar, kişisel verilerin korunması
Comments
Paper not uploaded
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC