Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID98
TitleSanal Teşhir: YEREL YÖNETİMLERİN SABIKALILARI İNTERNETTEN YAYINI
Author(s)Author #1
Name: Mete Yıldız
Org: Hacettepe Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Country: Türkiye
Email: myildiz___hacettepe.edu.tr

Other Author(s)
Keywordse-devlet, İnternet ve hukuk, kişisel bilgilerin mahremiyeti
AbstractABD’deki bazı yerel yönetimler, yöre halkından da kaynaklanan yüksek güvenlik hassasiyeti nedeniyle özellikle kadın ve çocuklara yönelik tecavüz, şiddet, kaçırma ve alıkoyma, ensest, pedofili ve benzeri suçları işlemiş, bu suçları nedeniyle hapis yatmış bireyleri, hapisten çıktıktan sonra İnternet sayfalarında teşhir etmektedirler. Bir kente taşınmaya karar vermiş bir aile, taşınmayı planladığı mahallede sözkonusu suçlardan hüküm giymiş, cezasını çekmiş ve şu anda serbest kalmış hangi sabıkalıların hangi adreslerde oturduğu bilgisine ulaşabilmektedir. Sabıkalı hakkında sanal ortamda yayımlanan bilgiler arasında, sabıkalının ikamet adresinden başka, yeni bir fotografı, yaşı, cinsiyeti, boyu, kilosu, ten, saç ve göz rengi gibi tanınmasını kolaylaştıracak bilgiler de yer almaktadır. Sabıkalı kişi, yasa gereği, ikamet ettiği veya çalıştığı adresi her değiştirdiğinde yeni adresi hakkında polise bilgi vermek zorundadır. Bu makalede böylesi bir uygulamanın adaletin ‘bir suçun bir kere cezalandırılması’ ilkesini ihlal edip etmediği; eğer bu ilke ihlal edilmiyorsa başka hangi suçlardan sabıkalı kişilerin kamu güvenliği açısından sanal ortamda teşhir edilebileceği tartışılmaktadır.
Topics• E-türkiye, e-devlet, e-dönüşüm, e-avrupa ve bilgi toplumu
• İnternet'in sosyal boyutları
• İnternet'in yasal boyutları
• İnternet, demokratikleşme, toplumsal denetim ve siyaset
• Gizlilik, bireysel haklar, kişisel verilerin korunması
Comments
Paper not uploaded
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC