www.inet-tr.org.tr


bilgix__at__inet-tr.org.tr

www.bilkent.edu.tr


XII. Türkiye'de İnternet Konferansı

Bilkent Üniversitesi

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

8-10 kasım 2007XII. Internet Konferansında Sivil Toplum Sansur, e-devlet kapısı ve serbestlesmeyi sorguluyor.


Türkiye'de İnternet Konferansı dizisinin 12. sini 8-10 kasımda Bilkent Universitesinde yapılıyor. İlk konferansta Türkiye internetinin emekleme günlerinde,1995 kasımında, tüm türkiyenin toplam yurt dışı kapasitenin 64K yani bir çevirmeli modem kapasitesinde olduğu günlerde, Türkiye internetine ivme vermek amacıyla sorunlarının çozülmesi için kafa yoran İnternetle ilgili gruplar biraraya gelmişti. Türkiye'de İnternet Konferansi, inet-tr, bu yıl tekrar Bilkent'te. Türkiye İnterneti, 19952e kıyasla fersah fersah büyüdü ama hala ciddi sorunlarla bağuşuyor. Sivil Toplumun, Universite ile birlikte yaptığı bu konferans tema olarak “İnternet ve Toplum” slogan olarak da “Bilgi Toplumuna Doğru'yu seçmiş durumda. Konferans düzenleyenlerin gönlünde, Türk toplumunu “Bilgi Toplumuna Doğru” yelken açmasına yardımcı olmak, ve bu arada Toplum İnternet ilişkisini yakından incelemek, İnternetin sağlıklı gelişmesine katkıda bulunacak bir ortam oluşturmak, fikirlerin serbestçe tartışıldığı bir platform olmak yatıyor.


Türkiye İnterneti 15. yılını doldurmak üzere. Yaklaşık toplumun ancak %20'si İnternetle tanışmış durumda. İnternetin tüm topluma yayılabilmesi için, altaypının yaygın ve uygun olması, hizmet için birbiriyle yarışan kurumların/firmaların olması, devletin oncu uygulamaları olması, ve koordineli çalışan yapıların olması gerekir. Konfernasta VoIP, IPTV, 3G, e-imza gibi yeni teknolojileri, Serbestleşme, Bilgi Toplumu Bakanlıgı gibi temel politikları, E-devlet Kapısı ve Sansur Yasası olarak bilinen 5651 nolu yasa gibi uygulamaları, Sivil toplum, ozel sektor ve uzmanlarla enine boyunu irdeleyecektir.


Bilkent Universitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakultesinda 3 gun, 4 paralel salonda yapılacak Konferansta 10 eğitim semineri, 9 Panel/ çalışma grubu ve 18 bildiri oturumu yapılacaktır. Oturumlar İnternetde Reklam, Internetin Sosyal Boyutu, Facebook ve benzeri ağların oluşturdu Sosyal ağlar, E-devlet Uygulamaları, E-öğrenme deneyimleri, E-devlet uygulamaları ve e-devlet kapısı, Bilgi Toplumu, Yeni web, Yeni Medya gibi başlıkları kapsıyor.


Açılışa ve çeşitli panellere iİlgili Bakanlar ve siyasetciler davet edilmiştir. Katılımı kesinleşenler arasında Reha Denemeç,(AKP), Osman Coşkunoğlu (CHP), Oktay Vural (MHP) ve Emrehan Halıcı (DSP) dahildir.


Etkinlik herkese açık ve ücretsizdir. Paneller ve bazı oturumlar, internet üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır. http://tv.inet-tr.org.tr/ adresiden izlemek mümkündür. Tüm program webte mevcuttur.


Etkinlik, Microsoft, Turkcell, Türksat ve Türk Telekomun sponsorluğunda yapılmaktadır. Konferansın kurumsal sahibi, Internet Teknolojileri Derneğidir.

Konferansa başta Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Tüm İnternet Derneği(TID), Serbest Telekomunikasyon İşletmecileri derneği(Telkoder), Linux Kullanıcıları Derneği (LKD), Yazılım Sanayileri Derneği (YASAD), Bilişim Sektorü Derneği (TUBIDER), Bilgi İşlem Hizmetleri Derneği (TUBISAD), Bilişim ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birligi (BIYESAM) olmak üzere Bilişim, Bilgi ve İletişim STK'ları destek olmaktadır.


Doç. Dr. Mustafa Akgül

Bilkent Univeristesi


inet-tr Yurutme Kurulu


312 290 1237

312 2664054 -fax