Turkiye'de Internet Konferansi 2007

Öneri Özeti

ID16
TitleÖğretimde İçerik Yönetim Sistemleri: ENİYİSİ Örneği
Author(s)Author #1
Name: Arif Altun
Org: Hacettepe Universitesi
Country: TR
Email: altunar__at__hacettepe.edu.tr

Author #2
Name: Yasemin Gülbahar
Org: Başkent Universitesi
Country: TR
Email: gulbahar__at__baskent.edu.tr

Author #3
Name: Orçun Madran
Org: Başkent Universitesi
Country: TR
Email: omadran__at__baskent.edu.tr

Other Author(s)
Keywordse-öğrenme, CMS, bilgiye erişim, çevrimiçi topluluklar
AbstractE-öğrenme ile birlikte bilginin elde edilmesi, günümüz gereksinimleri doğrultusunda yönetilmesi ve ilgili öğrenme toplulukları tarafından geliştirilerek paylaşılması öğrenmenin çıktılarının daha fazla kitle tarafından paylaşılması açısından önemlidir. Her geçen gün üretilen ve yeniden yapılandırılan bilginin İnternet aracılığı ile dünya çapında erişime açılması, bu ortamdaki bilgilerin organize edilmesi, istenilen zamanda ve istenilen veriye erişimi, bilginin paylaşımı için yeni araçlara gereksinimi arttırmaktadır. Bu araçların özelliklerine ve niteliklerine göre kullanıcılara sağladığı fırsatlar, bilgiye erişimde ve bilginin paylaşımında köprü görevi üstlenmektedir. Farklı dillerde ve coğrafyalarda içerik yönetimine ilişkin geliştirilmiş olan araçlar bulunmakla birlikte, bunlar önemli ölçüde büyük ölçeklerde ve herkese uygun tek bir biçim mantığı ile tasarlanma eğilimindedir. Bunun yanı sıra, eğitim ortamlarına özgü içerik yönetim sistemlerinin sayısı da oldukça azdır. Bu nedenle, hem eğitim ortamlarında kullanılabilecek, hem de kullanım alanına özgü terminoloji ile hazırlanmış olan bir içerik yönetim sistemine olan gereksinim, bu çalışmayı gerekli kılmıştır. Bu çalışma kapsamında ENİYİSİ adı verilen bir içerik yönetim sisteminin tasarım aşamaları anlatılarak, uygulama süreci hakkında deneyimler paylaşılacaktır.
Topics• E-egitim, okullarin internete taşınması
Comments
Paper 16.pdf (585KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC