Turkiye'de Internet Konferansi 2007

Öneri Özeti

ID17
TitleGEZGIN SATICI PROBLEMİNİN GENETİK ALGORİTMALARLA ENİYİLEMESİ VE ETKİLEŞİMLİ OLARAK INTERNET ÜZERİNDE GÖRSELLEŞTİRİLMESİ
Author(s)Author #1
Name: Utku Cevre
Org: Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country: Türkiye
Email: utkucevre__at__mail.ege.edu.tr

Author #2
Name: Barış Özkan
Org: Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country: Türkiye
Email: barisozkan__at__mail.ege.edu.tr

Author #3
Name: Aybars Uğur
Org: Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country: Türkiye
Email: aybars.ugur__at__ege.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsGezgin Satıcı Problemi, Genetik Algoritmalar, Eniyileme, Simülasyon Aracı, Web Tabanlı Yazılım Geliştirme, Nesneye Dayalı Programlama
AbstractGezgin Satıcı Problemi (GSP), üzerinde yoğun olarak çalışılan kombinasyonel eniyileme problemlerinin başında gelmektedir. Çözümü için birçok sezgisel algoritma geliştirilmiştir. Çalışmamızda, iki boyutlu Gezgin Satıcı Problemini genetik algoritmalar kullanarak çözmek için, Internet üzerinde etkileşimli olarak kullanılabilen Java tabanlı bir araç geliştirdik. Değişik parametre değerleri için elde edilen deneysel sonuçları sunduk ve karşılaştırdık. Simülasyon aracı olarak geliştirdiğimiz esnek ve etkileşimli programımızın, araştırmacılar ve diğer kullanıcılar açısından yararlarını kısaca belirttik.
Topics• Yeni Internet teknolojileri
Comments
Paper 17.doc (192KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC