Turkiye'de Internet Konferansi 2007

Öneri Özeti

ID18
TitleEğitimciler İçin Yeni Bir Web Aracı
Author(s)Author #1
Name: Veli AKÇAKAYA
Org: Sabancı Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: akcakaya__at__sabanciuniv.edu

Author #2
Name: Taner TANRISEVER
Org: Balıkesir Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: taner__at__balikesir.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsİçerik Yönetim Sistemleri, Eğitim Yönetim Sistemleri, Web Tasarım Aracı, Uzaktan Eğitim
AbstractGelişen bilgisayar ve İnternet teknolojileri hayatın her alanını olduğu gibi eğitimi de etkilemektedir. Eğitimin vazgeçilmez öğesi olan eğitimcilerin de bu gelişmelere uyum sağlaması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda eğitimciler, web teknolojilerini kullanarak okuldaki eğitim – öğretim faaliyetlerini çok daha verimli hale dönüştürme şansına sahip olmaktadırlar.

Bu çalışmanın amacı eğitimcilerin web sayfa tasarımındaki temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir aracın geliştirilmesidir. Yapılan çalışmalar sonrasında geliştirilen web aracını eğitimcilerin kullanmaları sağlanmıştır. Web aracını kullanan eğitimcilerin görüşlerinin alınabilmesi için geliştirilen 20 maddelik Likert tipi anket uygulanmıştır. Web aracını kullanan ve anketi cevaplandıran 35 eğitimciden alınan dönütler çerçevesinde anket istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmiş ve eksikleri olmasına rağmen genel anlamda kullanılabilir bir araç olduğu görüşü elde edilmiştir.
Topics• Ozgur yazilim, acik kaynak, edevlet ve e-turkiye
• E-egitim, okullarin internete taşınması
Comments
Paper 18.pdf (260KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC