Turkiye'de Internet Konferansi 2007

Öneri Özeti

ID22
TitleBelge Yönetiminin Değişen Yüzü: Standartlaşma Çalışmaları ve Uluslararası Uygulamalar
Author(s)Author #1
Name: ÖZGÜR KÜLCÜ
Org: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Country: TÜRKİYE
Email: kulcu__at__hacettepe.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsUluslararası Belge Yönetimi, Standartlaşma, Değişim
AbstractGeleneksel belge yönetimi kurumsal çerçevede belgelerin yönetimine dönük uygulama programlarından oluşmaktadır. Ancak özellikle 90’lı yıllarla birlikte belge yönetimi, değişen koşulların da etkisiyle çok daha geniş çerçevede tanımlanmaya başlanmıştır. Toplumsal yaşamda, yönetim anlayışındaki değişim ve küreselleşme, belge işlemlerinde elektronik ortamın kullanılması ve elektronik belge yönetimi ile iletişim teknolojileri, belge yönetimini uluslararası boyuta taşımıştır. Bu çerçevede çalışmada belge yönetimi alanında geliştirilen ulusal ve uluslararası düzenlemeler, standartlar ve uygulama modellerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Topics• edevlet
• Elektronik İmza
• E-kutuphanecilik, Enformasyon kaynaklari, indeksleme ve tarama
Comments
Paper 22.pdf (260)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC