Turkiye'de Internet Konferansi 2007

Öneri Özeti

ID26
TitleİNTERNET YÖNETİŞİMİ VE İÇERİK DÜZENLEMELERİ
Author(s)Author #1
Name: Sezen Yeşil
Org: Telekomünikasyon Kurumu
Country: Türkiye
Email: syesil__at__tk.gov.tr

Author #2
Name: Mustafa Alkan
Org: Telekomünikasyon Kurumu
Country: Türkiye
Email: malkan__at__tk.gov.tr

Other Author(s)
Keywordsinternet yönetişimi, içerik düzenlemeleri
Abstractİnternet iletişim ve bilgi paylaşımında sağlamış olduğu geniş olanaklarla Bilgi Toplumunun vazgeçilmez bir ögesi haline gelmiş ve artan önemi doğrultusunda internetin nasıl yönetileceği konusu tüm paydaşlar tarafından tartışılmaya başlanmıştır. Katılımcılık, şeffaflık gibi ilkeler vurgulanarak internet yönetişimi kavramı altında ele alınan internete iliskin konuların yönetimi, teknolojinin yanısıra hukuk, ekonomi, kültür gibi çok farklı alanları da içermektedir. Bu makelede yönetişim kavramı açıklanarak internet yönetişiminin farklı boyutları ele alınmış, internet yönetişimi konuları arasında en tartışmalı hususlardan olan içerik düzenlemeleri üzerinde durulmuş ve Türkiye'de internet içeriği düzenlemeleri hakkında bilgi verilmiştir.
Topics• internetde zararli içerik ve sansür
• İnternet Yönetişimi ve STK'lar
Comments
Paper 26.doc (129KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC