Turkiye'de Internet Konferansi 2007

Öneri Özeti

ID28
TitleEx- Ante Düzenlemeler Kapsamında Türkiye Perakende İnternet Piyasası Analizi
Author(s)Author #1
Name: Ayhan Tözer
Org: Telekomünikasyon Kurumu, Ankara,
Country: Türkiye
Email: atozer__at__tk.gov.tr

Other Author(s)
Keywordsİnternet Servis Sağlayıcılığı, Ex ante- Ex post düzenleme, Toptan ve Perakende Piyasa.
AbstractÜlkemiz internet hizmetleri piyasasında toptan sevide altyapı (omurga) işleticisi konumunda Türk Telekom tek başına faaliyet göstermekte ve bu işletmecinin iştiraki konumunda bulunan TTNet A.Ş.’ de perakende seviyede hizmet vermektedir. Söz konusu işletmecinin, perakende düzeyde genişbant internet hizmetleri piyasasında yaklaşık yüzde yüze yakın piyasa payına sahip olması ise beraberinde düzenleyici gözetimi gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada ex post (ardıl) müdahalelerin yanı sıra ilgili piyasada çok büyük oranda piyasa payına sahip işletmecinin tarife onayı gibi ex ante (öncül) düzenlemelere tabi olması açısından yapılan piyasa analizi ele alınarak, bazı hususlara değinilmektedir. Çalışma kapsamındaki temel sonuç ise ilgili piyasada hem ex ante hem de ex post düzenleme yetkisine sahip Telekomünikasyon Kurumunun piyasa analizini biran önce tamamlayarak, piyasa gözetimini daha etkin bir şekilde devam ettirmesinin gerekliliği olmuştur. Diğer taraftan ex post bağlamda diğer düzenleyici kurum olan Rekabet Kurumu ile işbirliğinin, önem arz ettiği ve bu iki Kurumun, piyasada rekabetin artırılması sürecinde, koordineli bir şekilde çalışmalarının gerekliliği de vurgulanmaya çalışılmıştır.
Topics• Telekomda Serbestleşme, İnternet ve duzenleyici kurullar
• Dunyada ve Türkiye'de Internet altyapisi
Comments
Paper 28.doc (75KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC