Turkiye'de Internet Konferansi 2007

Öneri Özeti

ID31
TitleDenizde İnternet
Author(s)Author #1
Name: Ahmet Oral
Org: Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
Country: Türkiye
Email: oralahmet__at__ttnet.net.tr

Other Author(s)
KeywordsDeniz haberleşmesi, İnternet
AbstractGünümüzde bilgiye ulaşmanın en etkin araçlarından biri olan İnternetin, can ve mal emniyeti için bilgiye en çok gereksinim duyan denizciler tarafından henüz istenilen oranda kullanılamaması önemli bir eksiklik olarak kendini göstermektedir. Deniz haberleşmesinin tarihsel gelişimi ve uygulanan kuralların da kısaca özetlendiği bu bildiride, denizden İnternet erişiminin kolaylaştırılması için yapılan çalışmalar ve bulunan çözümler açıklanmaya çalışılmıştır.
Topics• Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Comments
Paper 31.doc (152KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC