Turkiye'de Internet Konferansi 2007

Öneri Özeti

ID37
TitleBilişim ve Kurumsal Zeka
Author(s)Author #1
Name: Mehmet Gençer
Org: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Country: Turkey
Email: mgencer__at__cs.bilgi.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsBilişim, Kurumsal Zeka, Bilgi mimarisi
AbstractBilgi araçları ve ˙Internet’in kurumlarda etkili kullanımı genellikle bilgiye hızlı erişim, operasyonel maliyetlerin düşürülmesi ve operasyon hızının arttırılması gibi birincil etkileriyle değerlendirilmektedir. Bu çalışmada kurumsal dinamizm ve kurumsal evrimleşme açısından bilgi teknolojileri kullanımına niteliksel bir kritik sunulmaktadır. Kurumsal zekanın gelişebilmesi için kurum ve sistemlerin mekanik değil organik değerlendirildiği sistemci bir bilgi mimarisi tarzı önerilmekte, varolan yönetsel yapıların pekiştirilmesi kadar aşılması gerektiği yönündeki güncel yönetim argümanlarını kurumsal bilgi mimarisi tartışmalarına taşımak amaçlanmaktadır.
Topics• Bilgi Ekonomisi, ve Bilgi Toplumu
Comments
Makale TeX kullanarak yazıldı. Eğer konferansın bir style dosyası varsa onu kullanabilirim.
Paper 37.pdf (84KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC