Turkiye'de Internet Konferansi 2007

Öneri Özeti

ID4
TitleATutor Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi Eğitimi
Author(s)Author #1
Name: Levent Emmungil
Org: Başkent Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: emmungil__at__baskent.edu.tr

Author #2
Name: Sedat Akleylek
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: akleylek__at__metu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsATutor, Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi, LMS kurulum ve kullanım
AbstractATutor kullanımı kolay, dünya çapında yaygın olarak kullanılan açık kaynak kodlu bir öğrenme içerik yönetim sistemidir. Öğretmenler tarafından derslerde yardımcı araç olarak kullanılması öğrencilerin öğrenmelerine katkı sağlayacaktır. Halen lisans düzeyindeki bir çok derste bu sistem kullanılmaktadır. Ayrıca yazarlar tarafından çeşitli üniversitelerden öğretim üyelerine de bu konuda destek verilmektedir.
ATutor Öğrenme İçerik Yönetim Sisteminin kurulum ve kullanımının eğitimcilerimiz tarafından öğrenilmesi yerinde olacaktır. Bu konuda ticari amaçlı kullanılmadığı sürece tüm öğretmenlere gerekli altyapıyı sunacaktır.
ATutor eğitiminde sistemin nasıl kullanılacağı, içerik hazırlama, öğrencilerin takibi, forum oluşturma ve kullanma, soru veritabanının oluşturulması, sınavları oluşturma gibi sistemin özellikleri uygulamalı olarak anlatılacaktır.
Mümkün olması durumunda eğitim bilgisayar laboratuvarı ortamında uygulamalı olarak verilebilir. En fazla 20 kişilik bir guruba verimli bir şekilde verilecek eğitim iki adet 15 dakikalık ara ile birlikte 3 saat sürecektir.

Eğitim özeti aşağıdadır:
Konu: ATutor LCMS Eğitimi
İçerik: ATutor kurulum, konfigürasyon, yönetim, içerik oluşturma, düzenleme, test oluşturma, uygulama, forum kullanımı, öğrenci takibi ve diğer özellikler.
Eğitmenler:
1.Levent EMMUNGİL: Başkent Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Doktora Öğrencisi
2.Sedat AKLEYLEK: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü Araştırma Görevlisi ve Yüksek Lİsans Öğrencisi
Süre: 3 saat
Azami katılımcı sayısı: 20
Teknik gereçler: İnternet bağlantısı, projeksiyon cihazı (sunum bilgisayarları yazarlar tarafından getirilecektir). Mümkün olursa 20 kişilik bilgisayar laboratuvarı.
Topics• E-egitim, okullarin internete taşınması
Comments
Tüm eğitimcilere yönelik olarak Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi eğitimi vermek istiyoruz. Katılımcılara istemeleri halinde derslerinde kullanmaları için 1 yıl boyunca teknik destek verilecektir.
Paper 4.doc (98KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC