Turkiye'de Internet Konferansi 2007

Öneri Özeti

ID42
TitleTÜRKİYE VE DÜNYA’DA BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİSİ: SÜREÇLER VE DEĞİŞİMLER
Author(s)Author #1
Name: Bülent Gürsel Emiroğlu
Org: Baskent University
Country: Turkey
Email: emiroglu__at__baskent.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsBilgi Toplumu, Bilgi Ekonomisi, Internet ve Toplum, Teknoloji ve İnsan
AbstractÖZET

Bilim dünyasındaki başdöndürücü gelişmeler, başta insan faktörünün verimliliğine etkilerinden dolayı ekonomik sonuçlarının yanısıra, sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda da yapısal değişimleri beraberinde hızla getirmektedir. Bilgi teknolojilerinin süratli gelişimiyle şekillenen ve ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanları kısa zamanda etkisi altına alan bilgi toplumu aşaması, sosyo-ekonomik gelişme sürecinde tarım toplumu ve sanayi toplumunun ötesinde üretimin ve verimliliğin hızla artmasına yol açmaktadır. Bilgi toplumundaki gelişmeler, insan verimliliğinin ve ekonomik refah düzeyinin artmasına, ayrıca bilimde ve teknolojide yeni gelişmelerin ortaya çıkmasına da yol açmaktadır. Daha çok gelişmiş ülkelerin ulaşmış olduğu bir aşama olan bilgi toplumu, gelişmekte olan ülkelerin de kalkınmaları ve globalleşme sürecine entegrasyonu açısından süratle ulaşmak için çaba içerisinde olmaları gereken bir aşamadır. Bu çalışmada, Türkiye’de ve Dünya’da bilgi ve iletişim teknolojilerin değişim ve gelişmesinin, topluma ve bireylere yönelik süreç ve değişimleri anlatılmakta, varolan sistemlerin iyileştirilmesine yönelik yorum ve öneriler getirilmektedir.

ABSTRACT

The incredible developments in science brings the positive economical results effected by the productivity of the human beings together with the social, political and cultural areas leading to rapid and structural changes. The information society stage shaped by the quick changes in information technologies affects the economical, social, political and cultural areas rapidly results the fast increase in production and productivity beyond the agricultural and industrial society during the socio-economic development process. The developments in information society cause the fertility of the humans, increase in their economical development level and results in the new developments in science and technology. The information society is the stage which is mostly achieved by the developed countries but must be an important target for the developing countries to integrate in globalization. In this study, changes and the processes for the human beings and the society with the help of the developments and changes in the information and communication technologies both in Turkey and the World are explained together with the comments and suggestions for the re-establishment of the existing systems.
Topics• Turkiye'nin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
• Bilgi Ekonomisi, ve Bilgi Toplumu
• Internet'in sosyal boyutlari
Comments
Paper 42.doc (81KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC