Turkiye'de Internet Konferansi 2007

Öneri Özeti

ID44
TitleİNTERNET EVLERİ VE SOSYAL YAŞAMDAKİ YERİ (Uşak ve Elazığ İllerinin Karşılaştırılması)
Author(s)Author #1
Name: MEHMET AKSÜT
Org: UŞAK ÜNİVERİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: TÜRKİYE
Email: dr.aksut__at__gmail.com

Author #2
Name: AYŞEGÜL ERİM(ÇELİKKANAT)
Org: AFYON MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Country: TÜRKİYE
Email: aysegul7777__at__mynet.com

Author #3
Name: PINAR ERTEN
Org: ELAZIĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Country: TÜRKİYE
Email: p_erten80__at__hotmail.com

Author #4
Name: VELİ ÇINAR
Org: AFYON MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Country: TÜRKİYE
Email: velicinar84__at__hotmail.com

Other Author(s)
KeywordsAnahtar Sözcükler: internet, internetevi, sosyal yaşam.
AbstractGünümüz insanı teknolojik gelişmelere bağlı olarak bilişim teknolojisi ile içiçe yaşamaktadır. Hemen her gün bilgisayar kullanılan yerlerde bulunup, yeri geldiğinde de bilgisayarı kullanan bireylerin sayısı az değildir. Ancak insan yaşamına giren her şey gibi bilişim teknolojisinin de yararları yanında sakıncaları da vardır. Buna rağmen bilişimden vazgeçmek olası görünmemektedir. Araştırmanın amacı; internetevlerinin sosyal yaşamdaki yerini tespit etmektir. Araştırmanın evrenini Uşak ilinde bulunan 81 ve Elazığ ilindeki 56 internetevi oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına göre, her iki ilde de internetevlerinin yarıdan fazlası okul - dershane gibi eğitim kurumlarına yakın yerlerde ve şehir merkezinde bulunmaktadır. Hemen hemen hepsi ilköğretim ve lise okullarına devam eden öğrenciler tarafından kullanılmaktadır. İnternet kafe kullanmayı tercih eden en kalabalık grup Uşak’ta bir saatliğine Elazığ’da iki saatliğine orada kalmaktadirlar. İnternetevlerinde genellikle günlük ziyaretçi sayısı yüz civarındadır. Aileler en sık akşam saatlerinde internetevlerine gelmektedirler. İnternetevleri genellikle Uşak’ta 50 Elazığ’da 70 metrekare civarında alana sahiptirler. Tamamında zararlı olabilecek sitelere girişi engelleyen filtre kullanıldığı görülmüştür. Genellikle tek lavabo, erkek ve bayan tuvalet ayrıdır. Uşak’ta ve Elazığ’da internetevlerinde bilgisayar sayısı 10-20 arasındadır. Iki ilde de bu yerlerde sıcak ve soğuk yiyecekler verilmemektedir. Sonuç olarak; internetevlerinin toplumsal yaşamın bir parçası olan iletişim ve etkileşimde önemli bir yeri olduğu görülmektedir. İnternetevleri daha çok gençlerin biraraya geldikleri ve sanal ortamlarda sohbet ettikleri ya da oyun oynadıkları mekanlardır. Şiddet içeren oyunların engellenmesinde filtre kullanıldığı, 12 yaşından küçük çocukların alınmasının yasaklandığı görülmüştür. İlköğretim okullarındaki teknoloji sınıflarının sayısı artırılarak okulun öğrencilerinin internet kullanabilme olanağı bulmaları halinde internetevlerine giden küçük yaştaki çocukların sayısı azaltılabilir. İnternetevlerinin denetiminin belediye, emniyet müdürlüğü, sağlık müdürlüğü ve sivil toplum örgüt temsilcileri tarafından ekip olarak yapılması, hijyenik ortam sağlanması, çalışan elemanların işinin gerektiği yeterliklere sahip olması önerilmektedir.
Topics• Internet'in sosyal boyutlari
Comments
Paper 44.doc (121KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC