Turkiye'de Internet Konferansi 2007

Öneri Özeti

ID45
TitleBilişim ve Teknoloji Bakanlığı
Author(s)Author #1
Name: Cevat ÖKE
Org: Izmir Ekonomi Universitesi
Country: Turkey
Email: cevatoke__at__gmail.com

Other Author(s)
KeywordsBilişim, Bilim, AR-GE, Teknoloji Politikaları, Bakanlık, , e-devlet, Bilgi Toplumu
AbstractGelişen çağımızla birlikte bilişimin yeri tartışılmazdır. Gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmak bilgi toplumunu yakalamakla mümkündür.
Bilgi toplumu olabilmek sanıldığı gibi bilgisayar ve kullanıcı sayısının artması demek değildir. Önemli olan teknolojik üretimi sağlamak ve gelişen teknolojiyi en yararlı halde kullanmaktır.
1990’lı yıllardan itibaren Ulusal Yenilik Sistemi’nde eksiksiz ve etkin olarak önemli çalışmalar yürütülmüştür. Türkiye’nin yenilik performansının yükselmesine yönelik çeşitli destek mekanizmaları hayata geçirilmiştir. Ancak bu politikaların uygulanmasında aksaklıklar yaşanmıştır. 2002 ve 2005 yıllarında Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan raporlarda Türkiye Ulusal Yenilik Performansı sıralamasında en geride yer almıştır.
Bilişim hakkında ortaya konan politikalar 1993 yılında başlamış ancak yasalar gerektiği ölçüde yürürlüğe girmemiştir. Bu konuda gerekli siyasi destek sağlanamamıştır.
Bu aksaklıkları gidermek, mevcut durumu iyileştirmek ve gelecekte bilişim politikaları üretebilmek adına bu görevler Bilişim ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında toplanması hakkında bu çalışma ortaya çıkmıştır.
Topics• Turkiye'nin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
• Internet, Toplumsal Denetim, Katılımcılık ve Demokrasi
• Telekomda Serbestleşme, İnternet ve duzenleyici kurullar
• İnternet Yönetişimi ve STK'lar
• Gizlilik, Bireysel haklar, kisisel verilerin korunması
• edevlet
• Bilgi Ekonomisi, ve Bilgi Toplumu
• Elektronik İmza
• Ozgur yazilim, acik kaynak, edevlet ve e-turkiye
• Internet'in yasal boyutlari
Comments
Sunmuş olduğum çalışmanın temelleri 2005-2006 yıllarında Ege Universitesi Uluslarası İlişkiler Kongreleri'nde sunduğum "Türkiye'nin Ulusal Bilişim Politikası" , "Siberterörizm" ve 2006 yaz doneminde TBMM Gençlik Meclisi'nde stajyer milletvekili olarak yaptığım çalışmalara dayanmaktadır.
Paper 45.pdf (181KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC