Turkiye'de Internet Konferansi 2007

Öneri Özeti

ID47
TitleWeb Tabanlı Esnek Ürün Geliştirme Sistemi
Author(s)Author #1
Name: Gürkan ÖZÇELİK
Org: Ege Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: gurkanozcelik__at__yahoo.com

Author #2
Name: Halil ŞENGONCA
Org: Ege Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: halil.sengonca__at__ege.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsWeb tabanlı yazılım, esnek ürün geliştirme, esnek kural sistemi, ayrıntılı yönerge, ürün karakteristiği.
AbstractBu çalışmada, birçok farklı sektördeki üretim tabanlı işletmeler için, üretimin müşteri isteğinden üretim siparişi planlamasına kadar olan adımlarının web ortamında hızlı ve hatasız olarak gerçekleştirilebilmesini sağlayacak bir sistem incelenmiştir.

Web tabanlı yazılımların, dünyanın her yerindeki istemcilerle, düşük maliyetle hızlı etkileşim sağlaması, görsel üstünlükleri, kullanım kolaylıkları ve yazılım çalışma ortamlarından bağımsız olması gibi kazanımları kullanılarak, ürün ile ilgili verilerin, teknik bilgi sahibi olmayan müşteriler tarafından doğru, tutarlı ve hızlı bir şekilde işletmenin sistemine elektronik ortamda aktarılabilmesi amaçlanmaktadır.

Veri girişinin denetimi ve tutarlılığının denetimi gibi işlemlerin yazılım üzerinde değişikliğe gerek kalmadan, sadece sistemde tanımlı ilişkisel kurallar üzerinde değişiklikler yapılarak gerçekleştirilebilmesi hedeflenmektedir. Böylece, hem yazılım bakımı maliyetlerde, hem de yapılan hataların düzeltilmesi için harcanan maliyetlerde büyük oranda kazanım sağlanması düşünülmektedir.

Web tabanlı esnek ürün geliştirme sistemi ile işletmelere, insanlara daha az gereksinim duyan, elektronik ortamda kolaylıkla izlenebilen ve yönetilebilen, tüm dünyaya düşük bir maliyetle sunulabilen, kaynak kullanımını en aza indirirken, zamandan en yüksek kazancı sağlayan, doğru, eksiksiz ve tutarlı veri girişi ile ürün tasarımının yapılabileceği bir sistem sağlanması hedeflenmektedir.
Topics• Yeni Internet teknolojileri
• E- ticaret, E-is, M-ticaret ve Yeni Ekonomi
• İnternetde Pazarlama ve Reklam
Comments
Paper 47.doc (137KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC