Turkiye'de Internet Konferansi 2007

Öneri Özeti

ID58
TitleGazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı’nın Yürütülmesi Sürecinin Öz Değerlendirmesi
Author(s)Author #1
Name: Serçin Karataş
Org: Gazi University
Country: Turkiye
Email: sercinkaratas__at__gmail.com

Author #2
Name: Halim Soncul Soncul
Org: Gazi University
Country: Turkiye
Email: hsoncul__at__gazi.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsGazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı, Uzaktan eğitim programlarının değerlendirilmesi
AbstractGazi Üniversitesi köklü eğitim anlayışını teknoloji ile birleştirerek internete dayalı bir eğitim sistemi ile uzaktan eğitimdeki yerini hızla almaktadır. Bu bağlamda Gazi Üniversitesi'ni internete dayalı uzaktan eğitimde Türkiye'nin sayılı yükseköğrenim kurumlarından biri haline getirecek olan atılım sürecinin ilk aşaması olarak Üniversitemizde 2006 - 2007 öğretim yılında Atatürk Meslek Yüksekokulu bünyesinde Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama ve İşletme olmak üzere iki ön lisans programının açılması ile uzaktan eğitime başlanmıştır. Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı, Bilişim Enstitüsü bünyesinde oluşturulan çalışma gurubu ile ders içeriklerinin hazırlanması gerçekleştirilmiştir. Bilişim Enstitüsü bünyesinde kurulan Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü, programın yürütülmesi görevini üstlenmiştir. Bu çalışmada Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı’nın (GUEP) Lockhart ve Lacy (2002) tarafından önerilen bir değerlendirme modeli göz önünde bulundurularak bir öz değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu değerlendirme modeline göre GUEP, kurumsal hazır bulunuşluk; öğretim kadrosuna sağlanan hizmetler; öğretim tasarımı, öğrenci hazır bulunuşluğu, öğrenci destek hizmetleri, öğrenme sonuçları ve son olarak öğrencilerin devamlılığın sağlanması başlıkları açısından irdelenecektir.
Topics• edevlet
• E-egitim, okullarin internete taşınması
Comments
Sayın Mustafa Akgül Hocam merhaba, 
Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Halim Soncul hocam, Enstitü olarak XII. Türkiye'de İnternet Konferansı'nda mutlaka yer almamız gerektiğini ancak konferans ile ilgili e-postanın elimize geç ulaşması sebebiyle bildiri hazırlamakta geç kalmamıza rağmen bizi hoş görürseniz bir hafta on gün içerisinde tam bildiri metnini hazırlayacağımızı iletmemi istedi. Saygılarımla.
Paper 58.pdf (200K)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC