Turkiye'de Internet Konferansi 2007

Öneri Özeti

ID7
TitleKitle İletişim Özgürlüğünün Yeni Boyutu “İnternet Özgürlüğü” Ve 5651 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”Na Bir Eleştiri
Author(s)Author #1
Name: Ömer Gedik
Org: Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Country: Türkiye
Email: omergedikk__at__hotmail.com

Other Author(s)
Keywordsİnternet, İnternet Özgürlüğü
Abstractİnternet özgürlüğü, İnternet ortamında yapılan yayınlarla haber, düşünce ve kanaatlerin serbestçe ifade edilebilmesi anlamına gelir. Teknik özellikler İnternet özgürlüğünün kendine özgü bir yapısının varlığına neden olmaktadır. Bu özgürlük alanı ülke sınırlarını aşar bir nitelik kazanmıştır. Haber, düşünce ve kanılara uluslararası ölçekte ulaşılması ve bu ölçekte yayın yapılması kolaylaştığı için özgürlüğün boyutu genişlemiştir.5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların sorumluluklarını belirtmek ve İnternet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır. Ancak, bu kanunun, içeriği incelendiği zaman, maalesef, suçla mücadele yerine, İnternetle mücadele şeklini aldığı görülmektedir. Elbette ki, çocuk pornosu, pornografi, şiddet ve suç işlemeye teşvik İnternet ortamında kabul edilemez ve engellenmesi gereken yayınlardır. Aksini düşünmek kamu vicdanı ve barışıyla bağdaşmaz. Bununla birlikte şunu söylemek gerekir ki, yapılan sınırlama ve yasaklamaların oranlı olması gerektiği de belirtilmelidir. Amacı aşan sınırlama ve yasaklamalar sansür anlamına gelir ve kabul edilemez. 5651 Sayılı kanunla kantarın topuzunun kaçtığı ve düzenlemenin İnternette sansüre dönüştüğü söylenmelidir.
Topics• Internet, Toplumsal Denetim, Katılımcılık ve Demokrasi
• internetde zararli içerik ve sansür
• Internet'in yasal boyutlari
Comments
Sayın başkan, Öncelikle iyi çalışmlar diliyorum. İki yıldır kitle iletişim özgürlüğü üzerine çalışmaktayım. Yüksek lisansımı bu alan üzerine yaptım. Tez konum 1982 Anayasası ve Türk Yargı Kararları Çerçevesinde Kitle İletişim Özgürülüğüdür. Çalışmamda Karşılaştırmalı Hukukada değinerek İnternet Özgürlüğüne yer verdim. Bu anlamda sempozyumdan verimli bir şekilde istifade edeceğimi ve sempozyuma katkı sağlıyacağımı düşünmekteyim.
Paper 7.doc (72KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC