Turkiye'de Internet Konferansi 2007

Öneri Özeti

ID72
TitleTÜRKİYE’DEKİ ECZACILIKLA İLGİLİ WEB SİTELERİNİN BAZI İLKELER IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Author(s)Author #1
Name: SELEN YEĞENOĞLU
Org: HACETTEPE UNIVERSITY
Country: TURKIYE
Email: selen__at__hacettepe.edu.tr

Author #2
Name: BİLGE SÖZEN
Org: HACETTEPE UNIVERSITY
Country: TURKIYE
Email: bilgesozen__at__yahoo.com

Other Author(s)
Keywordsinternet, web site, pharmacy, principles, criteria
AbstractÖZET

Bilgi kaynağı olarak internetin kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. Sağlıkla ilgili web sitelerindeki bilgilerin doğruluğu bu sitelerden faydalanmak isteyen kullanıcıların güvenliği için önemlidir. Bunun için İnternette Sağlık Vakfı (HoN Foundation) gibi kuruluşların belirlediği kriterler bulunmaktadır. Türkiye’de ilaç firmalarının web siteleri için İEİS (İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası) ve AİFD (Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği)’nin kriterleri vardır. İlgili meslek örgütlerinin yapacağı düzenlemelerle internet kullanıcılarına verilen hizmetin kalitesinin arttırılması ve güvenilirliğin sağlanması mümkün olacaktır.
Topics• Turkiye'nin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
• Internet'in sosyal boyutlari
• İnternetde Pazarlama ve Reklam
Comments
Paper 72.doc (71KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC