Turkiye'de Internet Konferansi 2007

Öneri Özeti

ID8
TitlePanel: "İnternet: Toplum-Kültür-Katılım ve Birey", Sergi: "Yeni Medya, Gençlik ve Gündelik Yaşam"
Author(s)Author #1
Name: Erdal Dağtaş
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: scengiz__at__baskent.edu.tr

Author #2
Name: Gamze Göker
Org: Sivil Toplum Geliştirme Merkezi
Country: Türkiye
Email: scengiz__at__baskent.edu.tr

Author #3
Name: Mutlu Binark
Org: Başkent Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: scengiz__at__baskent.edu.tr

Author #4
Name: Günseli Bayraktutan Sütcü
Org: Başkent Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: scengiz__at__baskent.edu.tr

Author #5
Name: Serpil Aygün Cengiz
Org: Başkent Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: scengiz__at__baskent.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsyurttaşlık, yurttaşlık ve aktivizm, demokrasi, İnternet kafe, kullanıcı-mekan ilişkisi, e-etik, sağlık iletişimi
AbstractKonferans için birbirine paralel iki çalışma önermekteyiz. İki çalışmadan biri "İnternet: Toplum-Kültür-Katılım ve Birey" başlıklı bir panel; diğeri ise "Yeni Medya, Gençlik ve Gündelik Yaşam" başlıklı bir fotoğraf sergisidir.

Önerdiğimiz panelde dört bildiri bulunmaktadır. Erdal Dağtaş, "İnternet ve Demokrasi"; Gamze Göker "İnternet ve Kadın Kurultayı"; Günseli Bayraktutan Sütcü ile Mutlu Binark
"İnternet Kafeler Kullanıcı-Mekan İlişkisi" ve Serpil Aygün Cengiz "İnternet ve Etik: Örnek Uygulama Alanı Olarak Sağlık İletişimi".

Konferans için diğer önerimiz ise bir fotoğraf sergisidir. Düzenlemek istediğimiz serginin konusu yeni medya, internet kafe, bilgisayar oyunları ve cep telefonlarının gençler tarafından kullanımı ile ilgilidir. Sergi 20cmx30cm ebatlarında 60 adet fotoblok çerçeveli, siyah-beyaz ve hepsi özgün olan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ayrıca fotoğrafların yanında 15 adet A3 büyüklüğünde açıklama çerçeveleri de bulunmaktadır. Panelin moderatörü Mutlu Binark'tır. Panelin düzenleyicisi Serpil Aygün Cengiz'dir.
Topics• Internet'in sosyal boyutlari
Comments
Panelin moderatörü vardır (Mutlu Binark). Panelimiz için minimum 90 dakika ayrılmasını öneriyoruz. Fotoğraf sergisi önerimizin kabul edilmesi durumunda yeterli sayıda ayaklı pano veya raylı sistem gerekmektedir.
Paper 08.pdf (740K)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC