Turkiye'de Internet Konferansi 2007

Öneri Özeti

ID39
TitleSaldırı Tespit Sistemlerinde Yapay Sinir Ağlarının Kullanılması
Author(s)Author #1
Name: Haluk Tanrıkulu
Org: Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Country: Türkiye
Email: haluk__at__ieee.org

Author #2
Name: Murat H. Sazlı
Org: Ankara Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: murat.h.sazli__at__eng.ankara.edu.tr

Other Author(s)
Keywordssaldırı tespit sistemleri yapay zeka
AbstractBu çalışma ağ üzerinden yapılan saldırıları ve onlara karşı geliştirilen saldırı tespit mekanizmalarında (IDS, Intrusion Detection System) yapay sinir ağları kullanılmasına bir örnek oluşturulması ve incelenmesini içermektedir.

Yapay Sinir Ağları (YSA) kullanarak bir ağ üzerinde akan paketlerin hangi saldırı yöntemi kullandığının bulunması bu çalışmanın konusudur. Bu nedenle öncelikle saldırı tespit sistemlerinin ne şekilde yapılandıkları, hangi yöntemleri kullandıkları incelenmiştir. Ardından genel olarak saldırı tipleri ve özellikleri ele alınmıştır. Bu saldırılardan ağ da anormalik yaratan saldırılardan “Neptune” ve “the ping of death” ‘ın bulunması için Çok Katmanlı Algılayıcı (Multi Layer Perceptron (MLP)) yapay sinir ağ modeli kullanılarak bir yapay sinir ağı oluşturulmuştur. Ağ kurulmasında MATLAB programı kullanılmıştır. Yapay sinir ağında kullanılacak veri setleri DARPA veri setlerini örnek alarak, bir kamu ağından toplanan ağ paketlerinden oluşturulmuştur. Oluşturulan veri setleri ile MATLAB programına uygulanmıştır.
Topics• Internet'te guvenlik; virus, spam, bireysel savunma
Comments
Paper 39.doc (179KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC