Türkiye'de İnternet Konferanslari: 1995| 1996| 1997| 1998| 1999| 2000| 2001| 2002| 2003| 2005| 2006| 2007

inetd             inet-tr08             ODTU

XIII. Türkiye'de İnternet Konferansı

22-23 Aralık 2008

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara


Basın Açıklaması

Türkiye'de İnternet Konferansı Demokrasi temasıyla başlıyor !

Türkiye'de İnternet Konferansı Demokrasi temasıyla başlıyor ! Türkiye'de İnternet ile ilgili grupları bir araya getirerek İnternet'i tüm boyutlarıyla tanıtmak, geliştirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, 1995'den beri her yıl ulusal boyutta düzenlenen INET-TR konferansı, bu yıl 1997 yılından sonra 2. kez, ODTÜ'de düzenlenecektir. 21-22-23 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan konferans, Türkiye İnternetinin bir resminin çekildiği, ana sorunlarının tartışıldığı, çözümler için ortak akıl arandığı, internetle ilgilenen herkese, uzmanına, öğrencisine, ev hanımına, emeklisine açık olduğu, işin teknik boyutunun yanında sosyal boyutlarının da tartışıldığı bir konferanstır. Konferans tüm yurttaşlarımıza açık ve ücretsizdir. www.inet-tr.org.tr adresinde kayıt olunması istenmektedir.

Bu yıl 'İnternet ve Demokrasi', 'İnternet yasakları', "e-Çevre: Çevre için İnternet" konuları öne çıkmaktadır. İnternet teknolojileri yoluyla Demokrasimizi nasıl geliştiririz, katılımı nasıl artırırız ve yolsuzlukları nasıl önleriz konusunda Siyasal Partilerin ve uzmanların katılacağı panel ve katılımcıların görüşlerini açıklayacağı bir forum yapılacaktır. Bu amaçla, Siyasal Partilere interneti bu amaçla nasıl kullanmayı düşündükleri soruları iletilmiş, partilerden gelecek cevaplar konferans webinde yayınlanacaktır. 22 Aralık günü bir salon İnternet ve Demokrasi konusuna ayrılmıştır. CivicWeb projesi etrafında, Türkiye'de gençliğin İnternetle iliskisi demokrasi ve katılım boyutunda tartışılacaktır.

Türkiye İnternetinin kanayan yarası olan İnternet yasakları konusu, 23 aralık tüm öğleden sonra, sorunun paydaşları ve uzmanlarca tartışılacaktır. Yasakların ne kadar hukuki olduğu, Anayasa ve AİHM kararları ışığında tartışılacak, neden yasaklanmak istenen tek bir nesne yerine milyonlara nesne ve bağımsız kişiye ait weblerin yasaklandığı sorgulanacak, bunu önlemenin hukuki, teknik ve örgütsel boyutları konuşulacaktır. İnternet Yasakları mağdurları da oturumlarda yer alacaktır. İnternet Yasakları, Bilgiye Erişim ve İfade Özgürlüğü , temel insan hakları açısından çeşitli bildirilerde incelenecektir.

Çevreye duyarlı Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler ve İlgili Kurumlar, daha iyi örgütlenmek, kamuoyunu aydınlanmak, çevre politikalarına katkı vermek için İnterneti nasıl kullanacaklarını konuşacaklardır. Ayrıça çevreye duyarlı bilişim teknolojileri ve e-atık konusunda tartışılacaktır. E-devlet kapısı forumunda çeşitli mesleklerden yurttaşlar e-devleti değerlendireceklerdir.

Türkiye'de İnternet oyunları dünyasının durumu "İnternet Oyunları" panelinde gündeme gelecektir. İnternet oyunlarının yaygınlığı, hukuku, süreçleri, Türk kimliğinin oyunlara etkisi, oyunların yarattığı sanal cemaatler, oyunların eğitimde kullanılması, ve internetin oyun geliştiricilere sunduğu olanaklar bu panelde irdelenecektir.

Konferans öncesinde 21 Aralık pazar günü Ajax, PHP, Google Maps ve Mashup, Güvenli Web, Linux gibi teknik eğitimlerin yanında yeni kurulan üniversitelerdeki bilgi işlem birimlerini hedefleyen, bilgi ve tecrübe paylaşımı amaçlı bir çalıştay yapılacaktır.

Konferans 22-23 aralıkta 4 paralel salonda yapılacaktır. Çeşitli teknik seminerlerin yanında 40 kadar bildiri sunulacaktır. Bildiriler, e-devlet uygulamaları, internetin hukuki boyutu, yasaklar ve özgürlükler, e-öğrenme, web2.0, sosyal ağlar, oyunlar konularına yoğunlaşmıştır. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacak konferansa tüm halkımız davetlidir.
Bu metni pdf | odt | doc | txt formatlarında edinebilirsiniz.

Her türlü iletisim icin : bilgiy__at__inet-tr_org_tr