XIII. Türkiye'de İnternet Konferansı


22-23 Aralık 2008

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ankara


Turkiye'de Internet ile ilgili grupları biraraya getirerek İnternet'i tum boyutlarıyla tanıtmak, gelistirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılıpı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaclarıyla, 1995'den beri her yil yapılan, ulusal boyutta bir konferans düzenlenmistir. Konferansa bildiri sunma, eğitim semineri verme ve tartışma grubu/açık oturum düzenleme şeklinde aktif katılım davet edilmektedir. Konferans kayıt olan dinleyecilere açıktır.

Bu yıl “ İnternet ve Demokrasi” ile “İnternet yasakları” konuları öne çıkacaktır. İnternet teknolojileri yoluyla Demokrasimizi Nasıl geliştiriz, katılımı nasıl artırırız ve Yolsuzlukları Nasıl Önleriz konusunda Siyasal partilerin katılacağı paneller ile İnternet yasakları konusunda oturumlar yapılacaktır. Toplumu, İnternet ve Güncel sorunların tartışılacağı oturumlar, Sivil Toplum Kuruluşlarinin İnternet projelerinin tartisilacagi oturumlar, Bilgi Toplumu Eylem Panı, internet Yayıncılığı ve geniş toplum kesimlerine hitab edecek seminerler öne cıkacaktır.

Konferansın Ana Konuları

 1. Internet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık

 2. İnternet Yasakları, Sansür ve zararlı icerik

 3. Türkiye'nin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

 4. Gizlilik, Bireysel haklar, kişisel verilerin korunması

 5. İnternet Yönetişimi ve STK'lar

 6. İnternet'in sosyal boyutları

 7. İnternet'in yasal boyutları, Fikri Haklar

 8. Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu

 9. E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri

 10. Web.20 ve Sosyal Ağlar

 11. Semantik Web ve Xml

 12. Wiki, RSS, Mushup ve Birlikte Çalışma Ortamları

 13. İnternet ve Medikal Bilişim

 14. E-tarım, Tarımsal Bilişim

 15. Yeni Nesil Internet: internet2, Ipv6, Gelecek İnternet

 16. Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar

 17. Elektronik Yayıncılık ve Basın

 18. E-is, M-iş ve Yeni Ekonomi

 19. Telekomda Serbestleşme, Düzenleyici Yapılar

 20. E-kültür, Sayısal Bölünme, KİEM ve İnternet Evleri

 21. E-eğitim, Okullarin İnternete Taşınması

 22. Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye

 23. E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama

 24. Araştırma ve nnovasyon Ağları, 7. Çerceve ve Teknoparklar

 25. İnternet'te Güvenlik; Virus, Spam, Bireysel Savunma

 26. Elektronik İmza

 27. İnternet ve Sanat

 28. Yeni Internet teknolojileri, Grid ve Bulut Hesaplama

 29. İnternet'te Türkce kullanımı ve İçerik

 30. Dünyada ve Türkiye'de İnternet altyapısı

Konferans dili Türkce'dir. Bununla birlikte, ayrı bir oturumda sunulmak üzere Ingilizce bildiri başvuruları da kabul edilecektir. Başvuruları, tam metin bildirileri, seminer ve çalışma grubu önerilerini aşağıda tanımlanan şekilde 15 Kasım 2008 'e kadar iletiniz.

Tüm başvuruların elektronik yapılması gerekir. Tam metni basvuru sırasında webten sunuyorsunuz. Başvuruyu daha sonra düzeltmek mümkündür. Ama, en azından genişletilmiş özetle başlayın.

Klasik bildiri: Bilimsel yazım kuralları çercevesinde yazılmış geniş özet ya da tam bildiri metni, en fazla sekiz A4 sayfa. Birinci sayfada kimlik bilgisi (yazar adı, çalıştığı kuruluş, telefon, faks ve elektronik posta adresleri) bulunmalıdır. Metnin düzenlemeye ve İnternet üzerinde konmaya uygun elektronik kopyası, pdf, html, doc, odt, TeX dosyaları tercih edilir.

Elektronik bildiri: Herhangi bir İnternet yazılım aracı ile okunabilecek, gösterilebilecek ya da dinlenebilecek çokluortam bildiri. Sınırsız form ve boyut. Başında kimlik bilgisi.

Eğitim semineri önerisi: Başlık, süre, azami katılımcı sayısı, anlatılacak konuların azami bir A4 sayfasına sığacak tanımı, eğitimin verilme şekli, donanım ve yazılım gereksinimleri, önerenin kimlik bilgisi.

Tartışma grubu/açık oturum önerisi: Başlık, süre, beklenen katılımcı sayısı, tartışılacak konuların tanımı, önerenin kimlik bilgisi.

Tüm bildiriler ve sahiplerinin izni varsa eğitim seminerleri notları elektronik ortamda sunulacaktır.

Her türlü iletişim icin : bilgiy@inet-tr.org.tr

Bildiri, Seminer Çalışma Grubu/Panel önerisi için:

http://inet-tr.org.tr/

Saygılarımızla
İnet-tr Yürütme Kurulu