inet-tr e-çevre oturumu davet mektubu Dağıtım Listesi

(Tüm Genel Müdürlükler, bağlı kuruluşları,İlgili daire Başkanlıkları,Araştırma Müdürlükleri )

ÇEVRE İÇİN İNTERNET : e-Çevre” KONULU ETKİNLİĞE UZMAN KATILIMCI BİLGİ FORMU


Katılımcının

Bilgiler

Adı-Soyadı


Kurumu


Mesleği


Görevi


Telefonu


Faksı


e-posta


Posta Adresi(Kurum)