inet-tr08            
Sayın Parti Başkanı

Bu sene 13. yapılacak olan inet-tr, "Türkiye'de İnternet" Konferansı, Türkiye İnterneti'nin emekleme günlerinde, Türkiye'de internetle ilgili tüm kesimleri bir araya toplayarak sorunlara çözüm aramak ve Türkiye İnternetine ivme vermek amacıyla yola çıkmıştır. Giderek, Türk internet camiasının yıllık buluşma noktası, bilgi ve deneyim paylaşım ortamı, sorunlara beraberce çözüm aranan, farklı bakış açısı ve görüşlerin tartışıldığı bir platform, ortak akıl oluşturma çabalarına destek veren bir konferans olmayı hedeflemiştir.

İnternet Konferansı akademisyeninden, bilişim firmalarına, bürokratından siyasetçiye, gençlerden işadamına, uzmanından yeni başlayan kullanıcısına internetle ilgili tüm kesimleri kapsamaktadır. İnternet Konferansı üniversitelerin ev sahipliğinde, daha mütevazı hedef ve katılımla, Türkiye İnterneti'nin teknik boyutlarının yanında toplumsal boyutlarına odaklanmaya çalışmaktadır. İnternet Konferansı, Akademik Bilişim Konferansı ve İnternet Haftası ile bir bütün olarak, ülkemizde İnternetin gelişmesine katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

Bu yıl "İnternet ve Demokrasi" (22 aralık) ve "İnternet Yasakları" (23 aralık) öne çıkacaktır. Her iki konuya da yarım gün ayrılacaktır; konuların tarafları ve uzmanları tartışacaktır. İnternet ve Demokrasi oturumunu, Bilgi Üniversitesi'nden Prof. Haluk Şahin yönetecektir. Siyasi partiler dışında siyasal bilimci ve gazeteci katılımcı bekliyoruz. Açık oturuma konuşmacı olarak TBMM'de grubu bulunan partilere söz vermeyi, diğer parti temsilcilerimize, Forum kısmında kısa bir söz vermeye çalışacağız. Buna paralel olarak siyasal partilerimizin bu konuda görüşlerini kamuoyu ile paylaşmak üzere göndermelerini bekliyoruz. Bu mektupla birlikte gelen cevapları konferans webinde yayınlayacağız.

Sizden beklentimiz, aşağıdaki sorulara cevabınızı ilk fırsatta, i) pdf, ii) webe aktarabilmek için , editlenebilecek bir formatda bize göndermenizdir. Panele/Foruma katılacak temsilcinizin adı ve temas bilgilerini bize iletmenizden memnunluk duyacağız. Sorularımız (öncelikle internet boyutunu rica ediyoruz):

  1. Parti içi demokrasi için interneti nasıl kullanıyorsunuz? 1 yıl içinde hayata geçirmeye çalıştığınız planlarınız nedir?
  2. Yolsuzlukları önlemek amacıyla saydamlığı artırmak, STK ve yurttaş katılımını artırmak için İnterneti nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz?
  3. Ülke yönetiminde demokrasi geliştirmek, daha katılımcı ve saydam bir yapı için internet ve bilişim teknolojilerini nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz?
  4. Büyük adaletsizlik yaratan, ülkemize zarar veren İnternet Yasakları sorunu için bir çözüm öneriniz var mı?
Saygılarımızla, Duzenleme Kurulu Adına
Mustafa Akgül