TitleCIVICWEB PROJESİ ve TÜRKİYEDE İNTERNET, DEMOKRASİ, KATILIM SORUNSALI
Author(s)Author #1
Name: Aslı Telli Aydemir
Org: Istanbul Bilgi Universitesi
Country: Turkey
Email: atelli__at__bilgi.edu.tr

Other Author(s)
Keywordssivil, politik, katılım, demokrasi, gençler, internet, sanal mecra, genç söylem
Abstract CIVICWEB PROJESİ ve TÜRKİYEDE İNTERNET, DEMOKRASİ, KATILIM SORUNSALI

Eylül 2006da start alan 7 ortaklı ve AB destekli Civicweb: İnternet, gençlik, katılım (www.civicweb.eu) başlıklı proje, 15-25 yaş grubundaki gençlerin toplumsal katılımında internetin olası katkısını incelemeyi amaçlıyor. Gençlerin odaklandığı sivil ve politik girişimlerin sanal mecradaki etkinliklerine ve gerçek zamanla/sanalın etkileşimine yoğunlaşıyor. Bu toplulukların mimarı birçok farklı kurum, grup ya da bireyler olup, evrimleri küçük ölçekli girişimlerden, yerel, ulusal ve uluslararası projelere kadar değişen düzeylerde gerçekleşiyor. Söz konusu topluluklar, yakın gelecekte, sosyal sermayeyi, katılımın siyasi, sosyal ve ekonomik yönünü etkileyecek gayri-resmi bir öğrenme sürecine işaret ediyor. Proje, bu sürecin 7 Avrupa Topluluğu üye/üye adayı ülkesinin (İngiltere, İsveç, Hollanda, Macaristan, İspanya, Slovenya ve Türkiye) siyasi kültürlerinde nasıl değişiklik gösterdiğini araştırıyor.

Projenin Türkiye özelinde ve ortak ülkelerle karşılaştırmalı çıktılarını paylaşmanın ardından, İnternet, demokrasi, katılım konusunda proje ekibinden ve destekleyicilerden (Danışma Kurulu üyeleri, yayınlara katkıda bulunanlar) katkı alacağız. Öngördüğümüz tartışma konuları ve tartışmacılar:
Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Asu Aksoy
Tartışmacılar:
Doç. Dr. Halil Nalçaoğlu: Eski medyadan yeni medyaya geçiş, gençlerin kamusal katılım alanı olarak internet
Yörük Kurtaran: Gençlik Hizmetlerinin gençlik merkezleri web siteleri incelemesi
Dr. Aslı Telli Aydemir: Katılımın e-hali: Katılım formatları nasıl değişti?
Yrd. Doç. Dr. Demet Lüküslü: Bilişim teknolojileriyle örgütlenen gençlik hareketleri

Tartışılmasını öngördüğümüz sorulardan birkaçı:

İnternet üzerinden katılım tam olarak ne anlama geliyor? Farklı gruplar için anlamı nedir?
Türkiyede gençler politik sürece ne derece katkıda bulunuyor? Sanal mecranın bu bağlamda katkısı ne olabilir?
İnternet, bir alternatif toplumsal katılım dinamiği olmasının yanında, yeni ve genç ulus aşırı siyasal söylemin gelişmesine katkıda bulunabilir mi?
Türkiyedeki internet bürokrasisi buna ne kadar engel/destek oluyor?
Bu konuda farklı aktörlerin (medya, aydın, iş dünyası, sivil toplum, siyasiler) rolü ne olabilir?
Çalışma grubu sonrası hareket planı.
Topics Demokrasi
Sosyal
Comments
Submission not uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC