TitleDijital Çağda Bilgi Edinme Özgürlüğü ve Sansür
Author(s)Author #1
Name: Yaşar Tonta
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country:
Email: tonta__at__hacettepe.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsbilgi edinme özgürlüğü, bilgi erişim, dijital çağ, sansür
AbstractBilgi demokrasinin değer birimi, bilgili vatandaşlar da bir demokrasinin kale duvarlarıdır (Jefferson). Bilgili vatandaş kitlesi yaratmak ise ancak bilgi edinme özgürlüğü ile mümkündür. Bilgiye özgürce ve hakça erişim yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen Internet gibi teknoloji temelli sistemleri de kapsar. Ancak son yıllarda Internete çekidüzen vermek amacıyla geliştirilen mevzuat, Türkiyeyi Internet düşmanı olarak nitelendirilen ülkelere giderek yaklaştırmaktadır. Bilgi edinmek, eğitim görmek, alış veriş yapmak ve sosyalleşmek amacıyla kurulan yüzlerce web sitesine erişim sudan nedenlerle engellenmektedir. Eğitimden eğlenceye çok zengin bilgi kaynakları içeren YouTubea erişim Mayıs 2008den beri yasaktır. Bu tür yasaklarla bilgiye erişimi kısıtlanan kimseler gerçek anlamda modern demokratik topluma tam ve etkin olarak katılma şansını da yitirmektedirler. Demokrasinin kale duvarları dünyadan habersiz dijital fosillerden oluşan bir alt sınıf yaratarak güçlendirilemez. Bu bildiride dijital çağda bilgi edinme özgürlüğü ele alınmakta ve sansürün etkileri tartışılmaktadır.

Topics yasaklar
Comments
Submission not uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC