TitleYakınsama, İnternetin Değişen Yüzü - Sosyal Şebekeleşmeye Doğru
Author(s)Author #1
Name: Ayse INALOZ
Org: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Country: Turkey
Email: ainaloz__at__tk.gov.tr

Author #2
Name: Doç. Dr. Mustafa ALKAN
Org: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Country: Turkey
Email: malkan__at__tk.gov.tr

Other Author(s)
KeywordsYakınsama, bilgi ve haberleşme teknolojileri, internet, genişbant, sosyal şebekeleşme
AbstractBu makalede, bilgi ve haberleşme teknolojilerinin birbirleriyle etkileşmesi sonucu ortaya çıkan yakınsama kavramı ele alınmaktadır. Bilgi ve haberleşme teknolojileri arasındaki yakınsamayı sağlayan internetin gelişimi irdelenmekte, günümüzde oluşan yeni internet kullanımı trendleri ve internet bağlantısının değişen yüzü olarak karşımıza çıkan sosyal şebekeleşme kavramı incelenmektedir.
Topics Sosyal
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Comments
Submission 114.doc (298KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC