TitleUzaktan Eğitim Uygulamaları için Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri
Author(s)Author #1
Name: Yasin ÖZARSLAN
Org: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Country: Turkey
Email: ozarslan__at__ogu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsUzaktan Eğitim, Açık Kaynak Kod, Öğrenme Yönetim Sistemleri, ÖYS, ATutor,Bodington,Claroline Dokeos, Drupal, Docebo, DotLRN, eFront, eStudy, Moodle, OLAT, Sakai
AbstractUzaktan eğitimin temel belirleyicisi eğitimin gerçekleştirildiği zaman diliminin büyük bir kısmında öğrenci ve öğretim elemanının mekân veya zaman ya da hem zaman hem mekân açısından ayrı olması sebebiyle özel ders tasarımı, öğretim teknikleri, iletişim metotları, örgütsel ve yönetsel düzenlemeler gerektirmesidir. Bu süreç öğrenen ve öğreten arasında iletişimi sağlamak amacıyla uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanılmasını ve içeriğinin eğitsel medyanın aracılığıyla öğrenciye ulaştırılmasını kapsamaktadır. Bu süreçte uzaktan eğitim sisteminin en önemli elemanlarından birini de öğrenme yönetim sistemleri oluşturmaktadır. Şu an için piyasada ellinin üzerinde birçok ticarisinin yerini alabilecek açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemi bulunmaktadır. Ancak her şeyi içinde barındıran tek bir çözüm mevcut değildir. Her birinin diğerine göre güçlü ve zayıf olduğu yönleri vardır. Organizasyonun yapısına ve ihtiyaçlarına, eğitim verecek ve verilecek olan kitleye, eğitim içeriğine bağlı olarak uygun öğrenme yönetim sisteminin tercih edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada günümüzde ön plana çıkan belli başlı açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemleri hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.
Topics E-eğitim, okulların internete taşınması
Özgür yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve Türkiye
Comments
Submission 115.pdf (214KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC