TitleÖğrenme Yönetim Sistemlerinin ( Learning Management Systems-LMS) Değerlendirilmesi
Author(s)Author #1
Name: Özlem OZAN
Org: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Country: Turkey
Email: ozlemozan__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywordse-Öğrenme, Öğrenme Yönetim Sistemleri, ÖYS, LMS, Değerlendirme Ölçütleri
AbstractGünümüzde uzaktan eğitim ve çevrimiçi öğrenme giderek yaygınlaşmakta ve çevrimiçi derslere kaydolan öğrenci sayısı artmaktadır. Buna paralel olarak eğitim ve öğretimde gerek yazılım gerekse donanım teknolojilerinin kullanımı önem kazanmaktadır. Kurumlar kendi akademik standartlarına, müfredatlarına ve değerlendirme araçlarına uygun bütünleşik eğitim yazılımlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışma kurumların kendilerine uygun öğrenme yönetim sistemini seçebilmelerine katkı sağlamak amacıyla öğrenme yönetim sistemlerinin değerlendirilmesindeki temel ölçütleri ortaya koymayı ve söz konusu kavramların Türkçe alan yazına kazandırılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Topics E-eğitim, okulların internete taşınması
Comments
Submission 116.pdf (196KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC