TitleWEB TABANLI EĞİTİM ORTAMI OLARAK OKUL GAZETESİ MODELİ
Author(s)Author #1
Name: Mehmet Tekerek
Org: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Country: Turkey
Email: tekerek__at__ksu.edu.tr

Author #2
Name: Recep Yılmaz
Org: Kahramanmaraş Atatürk Anadolu Lisesi Bilgisayar Öğretmeni
Country: Turkey
Email: receploji__at__yahoo.com

Other Author(s)
KeywordsÖğretim Materyali, Okul Gazetesi, Web Tabanlı Öğrenme
AbstractGelişen teknoloji ve Internet kullanımının yaygınlaşmasıyla günlük hayatımızdaki hemen hemen tüm işler sanal ortama taşınmıştır. Bu gelişim çerçevesinde eğitim alanında da çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Eğitimde bilgisayardan çok farklı amaçlar için yararlanılabilir. Öğretim, üretim, iletişim amaçlı kullanmak bunlardan bazılarıdır.
www.okulumuzungazetesi.com sitesi ile öğrencilere yazma, okuma, okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeye yönelik kazanımlar verilmeye çalışılmıştır. Bunun yanında öğrencilerin İnterneti kullanırken kendilerini geliştirmelerini sağlamak amaçlanmıştır.
Çalışmada ders dışı etkinliklerin öğretimde kullanılması sürecinde yer alan okul gazetelerinin farklı bir bakış açısıyla öğrenci ve öğretmene sunulması amaçlanmıştır.
Sistem Asp tabanlı olarak dinamik web sayfası şeklinde oluşturulmuştur. Veriler MS Ofis Access 2003 programı ile hazırlanan veritabanında saklanmaktadır.
Topics Sosyal
E-eğitim, okulların internete taşınması
Comments
İyi Çalışmalar Dileriz...
Submission 118.doc (663KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC