TitleÖĞRENME 2.0 YAYGINLAŞIYOR: WEB 2.0 UYGULAMALARININ EĞİTİMDE KULLANIMINA İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR VE SONUÇLARI
Author(s)Author #1
Name: Selçuk KARAMAN
Org: Atatürk Üniversitesi
Country: Turkey
Email: skaraman__at__atauni.edu.tr

Author #2
Name: Serkan YILDIRIM
Org: Atatürk Üniversitesi
Country: Turkey
Email: serkanyildirim__at__atauni.edu.tr

Author #3
Name: Abdullatif KABAN
Org: Atatürk Üniversitesi
Country: Turkey
Email: abdullatif__at__atauni.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsWeb 2.0, eğitimde internet uygulamaları, viki, blog, poscast, rss, folksonomi
Abstractİnternet doğrusal veri akışının olduğu yapıdan dağınık veri akışına doğru hızla geçmektedir. Web 2.0 olarak adlandırılan çoklu katılımlı uygulamalar, öğrenme ortamlarındaki etkileşimli internet etkinlikleri için iyi bir zemin hazırlamıştır. Sosyal yapılandırmacılık gibi öğretme-öğrenmeyle ilgili çağdaş yaklaşımlar ve günümüz toplumunun ihtiyaç duyduğu bilgi okur yazarlığı, grup çalışmasına yatkınlık, bilgilerin analiz etme ve problem çözme gibi beceriler göz önüne alındığında Web 2.0 uygulamalarının pedagojik potansiyelinin ne denli önemli olduğu ortaya çıkar.

Bu çalışmada Web 2.0 adı verilen uygulamaların internetin eğitimde kullanımı açısından getirdiği değişim potansiyeli ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu amaçla literatürdeki Web 2.0 uygulamalarının kullanımı ile ilgili deneysel araştırmalar üzerine bir derleme çalışması yapılmıştır. Bu çalışma eğitimle ilgili yayınları içeren bir veritabanı olan Eric veri tabanındaki yayınlarla sınırlandırılıştır. Kullanılan Web 2.0 aracı, yayın yılı, uygulamanın hangi konu alanında ve öğretim seviyesinde yapıldığı ve araştırmada elde edilen bulgular analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular yayınlarda en çok blog ve wikilerin kullanıldığı, yayınların sayılarının giderek arttığı, ilköğretim ve lisans seviyesinde yoğunlaştığı söylenebilir. Ayrıca bu uygulamaların öğrenmeyi desteklediği, grup çalışmaları için uyguna bir ortam oluşturduğu ve üst düzey düşünme becerisini geliştirmeye yardımcı oldukları saptanmıştır.
Topics Web 2.0 ve Sosyal Ağlar
Wiki, RSS, Mushup ve Birlikte Çalışma Ortamları
E-eğitim, okulların internete taşınması
Comments
Sayın Yetkili,
Göndermekte olduğumuz bildiriye ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir. En kısa zamanda tam metni göndereceğiz. Bu konudaki anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Yrd. Doç. Dr. Selçuk KARAMAN
skaraman__at__atauni.edu.tr 
Submission 120.doc (98KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC