TitleYENİ TEKNOLOJİLER IŞIĞINDA UZAKTAN EĞİTİMDE AÇIKLIK, UZAKTANLIK VE ÖĞRENME
Author(s)Author #1
Name: İrfan SÜRAL
Org: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Country: Turkey
Email: isural__at__gmail.com

Other Author(s)
KeywordsUzaktan Eğitim, Açıklık, Uzaktanlık, Öğrenme, web 2.0
AbstractBu çalışmada Uzaktan Eğitim (UE) kapsamında açıklık, uzaktanlık ve öğrenme kavramlarının yeni teknolojiler ışığında uğradığı değişim irdelenmiş ve bu ileri teknolojilerin öğrenme ihtiyacını karşılamada sunduğu imkân ve fırsatlar ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Günümüz, dinamik değişim ve dönüşümlerin gerçekleştiği bir zamandır. Kişiler, toplumlar ve eğitim sistemleri için yeni taleplerin oluştuğu küreselleşen dünyada bilgi katlanarak sürekli artmaktadır. Toplumun bu meydan okumalarla başa çıkabilmesi için eğitim sisteminin modern, esnek, yenilikçi, değişen toplum ihtiyaçlarına cevap veren bir yapıda olması gerekmektedir. Açık ve uzaktan öğrenme, artan öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli araçları sağlamakta ve öğrenmeyi zamandan ve mekândan bağımsız hale getirmektedir. Günümüzde uzaktan eğitimde, içeriğin dağıtımı, öğrenen ile iletişim ve etkileşimde yaygın olarak web tabanlı teknolojilerin kullanıldığı söylenebilir.

Web tabanlı teknolojilerin gelişmesi ile beraber bireylerin kendi öğrenme ortamlarını düzenleyebilmeleri, ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirebilmeleri mümkün hale gelmiştir. Web tabanlı eğitim ortamlarında henüz yeni kullanılmaya başlayan Web 2.0 kavramı, internette kullanıcıların başrole geçtiği, web in kişiselleştirilebildiği ölçüde değer kazandığı, tasarımdan çok içeriğe önem verilen yeni nesil web dönemine işaret etmektedir. Bu çalışmada yeni teknolojiler ışığında web tabanlı eğitimdeki dönüşüm, öğrenme ve uzaktanlık alanyazına dayanarak tartışılmıştır.
Topics Web 2.0 ve Sosyal Ağlar
Comments
Submission 121.doc
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC