Titleİnternet Oyunları
Author(s)Author #1
Name: Hakan TÜZÜN
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: Turkey
Email: htuzun__at__hacettepe.edu.tr

Author #2
Name: Kürşat ÇAĞILTAY
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: Turkey
Email: kursat__at__metu.edu.tr

Author #3
Name: Yusuf ANDİÇ
Org: Tüm İnternet Evleri Derneği
Country: Turkey
Email: yusuf__at__yusufandic.com

Author #5
Name: Armağan YAVUZ
Org: TaLeWorLds
Country: Turkey
Email: armagan__at__taleworlds.com

Other Author(s)
KeywordsElektronik Oyunlar, İnternet Oyunları, Bilgisayar Oyunları
Abstractİnet-tr08 etkinliğinin genel kapsamı "İnternet" olgusu olduğundan bu bağlama uygun olarak İnternet oyunlarını (yani sadece genel anlamda bilgisayar oyunlarını değil) farklı bakış açılarından ele almak istiyoruz.

Bu bağlamda "İnternet Oyunları" isimli panel önerimizde aşağıda kimlik ve kurum bilgileri bulunan kişiler sunmayı düşündükleri konu başlıkları ile listelenmiştir.

15'er dakikalık konuşma süresi ve 30 dakikalık bir tartışma öngörerek oturum süresini 1.5-2 saat civarında öneriyoruz.

Mutlu BİNARK hocamızın ders yükü ve başka bir toplantısı nedeni ile bu paneli mümkünse Pazartesi gününe (yani 22 Aralık gününe) koyabilir miyiz? (Mustafa Hocadan bu konuda olumlu bir yanıt almıştık).

Gelişmelere paralel olarak bilgiler güncellenecektir. İlk giriş tarihi 1 Aralık 2008.

Hakan TÜZÜN
Hacettepe Üniversitesi
İnternet Oyunları Tanıtımı: Kavram, Tarihçesi, Günümüzdeki Durumu ve Fırsatlar

Kürşat ÇAĞILTAY
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Daha Etkin Eğitim ve Öğretim İçin İnternet Oyunları

Yusuf ANDİÇ
Tüm İnternet Evleri Derneği
İnternet Oyunlarında İstatistikler, İşleyiş ve Hukuki Süreçler

F. Mutlu BİNARK - Günseli BAYRAKTUTAN-SÜTCÜ
Başkent Üniversitesi
Devasa Çevrimiçi Oyunlarda Türklüğün Oynanması: Silkroad Onlineda Sanal Cemaat İnşası ve Türk Klan Kimliği

Armağan YAVUZ
TaLeWorLds
İnternetin Bağımsız Oyun Geliştiricilerine Sağladığı Olanaklar
Topics Sosyal
E-kültür, Sayısal Bölünme, KİEM ve İnternet Evleri
E-eğitim, okulların internete taşınması
Comments
Panel formatında Mustafa Hocam.
Submission not uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC