TitleSilkroad Onlineda Sanal Cemaat İnşası ve Türk Klan Kimliği
Author(s)Author #1
Name: Mutlu Binark
Org: Başkent Universitesi
Country: Turkey
Email: binark__at__baskent.edu.tr

Author #2
Name: Günseli Bayraktutan-Sütcü
Org: Başkent üniversitesi
Country: Turkey
Email: bayrakt__at__baskent.edu.tr

Other Author(s)
Keywordssanal kabile, MMORPG, lider, dijital oyun, dijital oyuncu
AbstractSon dönemlerde ortaya çıkan Türk çevrimiçi oyun kültürünü analiz etmek için Silkroad Onlineı (MMORPG türü dijital oyun) arabirim olarak seçmekle, Türk oyuncuların grup pratikleri ve sanal kimliklerine odaklanmayı amaçlamaktayız. Sunumdaki teorik tartışmalar hareketsiz sosyalleşme (immobile socialization) (Bakardjieva, 2003), habitus (Bourdieu, 1990) ve hayali cemaatler (Anderson, 1991) gibi kavramlara dayanmaktadır. Temel varsayımlardan ilki, Silkroad Onlinedaki artan sayıdaki Türk klanları etnik milliyetçilik ve yabancı düşmanlığı gibi uluslararası politik gündemle çok fazla ilişkilidir. Bu nedenle, Türk oyuncular SROda kendilerini korumak ve yabancılara karşı savaşmak için sanal klanlar kurmaya yatırım yapmaktadırlar. İkinci varsayımımız, avatarların kendisi ve strateji oyunundaki rolü ile temsil edilen sanal kimliğin oluşumu, aynı zamanda oyuncuların oyunda olmayı nasıl anlamlandırdığı ile ilgili olduğudur. Oyuncu diğerleriyle etkileşim halindeyken sanal dünyada yerel bir kültürü ve sosyal yaşamı yeninde inşa eder. Üçüncü olarak, klan üyeleri ve onların liderleri örgütlenmelerini gerçek yaşam için bir staj/pratik yapma dönemi olarak görmektedirler. Türk klan liderleri, ekonomik ve idari kurallar koymakta ve disiplin yanlısı teknikler uygulayarak çok titizlikle sanal karakterler yaratmaktadırlar. Bu niteliksel çalışmada, katılımlı gözlem, Türk takım liderleriyle derinlemesine görüşme ve Türk oyuncular arasında çevrimiçi anket yapmak gibi farklı araştırma teknikleri kullanılmıştır. Araştırma bulguları şöyle sıralanmaktadır: Klanlar dışarıda bırakma ve dahil etme gibi dinamiklerin aynı zamanda/eş zamanlı işlediği sanal bir kamusal organizasyondur. Bu tür sanal cemaatlerde, oyuncular etnik milliyetçi ideolojiyi içselleştirmekte ve kendi sosyal dünyalarını anlamlı ve doğal olarak göstermektedir. Sanal uzamdaki Türk oyuncular da klan örgütlenmeleri içinde habituslarını yeniden yerleştirmekte, oyun dünyasına kendi dünyalarına benzer bir yaklaşımla bakmaktadırlar ve sanal uzamda Türklüğü oynamaktadır

Topics Sosyal
Comments
Submission not uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC