TitleÇEVRE EĞİTİMİNDE İNTERNETİN KULLANIMI
Author(s)Author #1
Name: EVREN KÜCÜKCANKURTARAN
Org: AKDENIZ ÜNIVERSITESI
Country: Turkey
Email: evrenne__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywordsçevre egitimi, internet, sistemik ve disiplinlerarasi yaklasim
Abstract ÇEVRE EĞİTİMİNDE İNTERNETİN KULLANIMI : ÇEVREYE KARŞI OLAN SORUMLLUKLARIMIZIN FARKINA VARMAMIZDA İNTERNET NASIL ETKİLİ OLABİLİR?

Şu bir gerçekçi internet artık günlük yaşantımıza tam anlamıyla girmiş bulunmakta ve Bilgi otobanı olarak tanımlayabileceğimiz internette her şeye ulaşmamız mümkün olmaktadır. Yaşadığımız şu günlerde doğal çevrelerin tahrip edilmesi, biyolojik çeşitliliğin azalması, kirlenmiş ekosistemler, tükenmekte olan doğal kaynaklar, beklenmedik bir şekilde artış gösteren afetler ve küresel ısınma gibi birçok çevresel problem hakkında bilgiye ulaşmak da internet sayesinde kolaylaşmıştır. Fakat bu bilgiler ne derecede konuya objektif bir yaklaşım sergilenmektedir, ne derecede tam bir kaynak olma özelliği gösterir, en önemlisi de ne derecede çevreye karşı olan sorumluluklarımızın farkına varmada etkindir. Eğerki amacımız yaşadığımız çevre sorunlarına karşı bilinçlendirmek, bunların karmaşık (kompleks) yapısını anlayıp çözümler konusunda kritik bir zekaya sahip, etkili vatandaşlar yetiştirmek ise hazırlanacak ve onların kullanımına sunulacak olan internet sitelerinin diğer sitelerden farkı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu çalışmada çevre eğitiminin uluslararası tanınmış genel amaçlarından yola çıkarak, çevre eğitimi için hazırlanmış internet sitelerinin tipleri ve özellikleri, teknik ve pedagojik açıdan bakılarak, hazırlamadan önce, hazırlarken ve bittikten sonra cevap verilmesi gereken sorular, Fransa, Kanada ve Belçika örnekleriyle açıklanmak istenmiştir.
Topics E-eğitim, okulların internete taşınması
Comments
Submission not uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC