TitleGreen IT
Author(s)Author #1
Name: Ercan Bulut
Org: IBM
Country: Turkey
Email: ercanb__at__tr.ibm.com

Other Author(s)
KeywordsGREEN IT
AbstractÖNERİ : GREEN IT Sunusu :

Dünyada ve ülkemizde, çevre sorunu ile en doğrudan ilgili en önemli unsurlardan biri, kullanılan ürünlerin teknolojileridir.
IBM açısından "Çevre" konusuna yaklaşımımız, "Green IT" olarak bilinen stratejimizin içerisindeki çeşitli disiplinlerle tanımlanmıştır.

Bu ilgi ile, ODTÜ'deki etkinlikte IBM adına aşağıdaki içeriğe sahip bir sunu yapabilirim .

- Internet erişimini mümkün kılan Veri Merkezlerinde bugünkü durum nedir ?
- Bu erişimde trend'ler neler ? Erişim modelleri nasıl değişiyor ?
- Bu süreçler çevre açısından neye yolaçabilir ?
- Data Center'ların, ısınma ve çevre kirlenmesinde payı ve durumu ?
- Risklerden korunabilmek için, bugün ve yarının BT altyapılarında çözüm unsurları nelerdir ?
- BT sağlayıcıları ne tür stratejilere sahip ? Bir strateji örneği olarak , "Green IT" nedir ?
- Sağlayıcılara ve BT yöneticilerine düşen sorumluluklar .


Topics Dünyada ve Türkiye'de İnternet Altyapısı
Comments
Böyle bir sunu yapmamı isterseniz, lütfen ivedi olarak yanıt veriniz .   Teşekkürler, iyi çalışmalar.
Submission not uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC