TitleBilgi Yönetimi ve Açık Erişim
Author(s)Author #1
Name: Hüseyin Odabaş
Org: Atatürk Üniversitesi
Country: Turkey
Email: odabashuseyin__at__gmail.com

Other Author(s)
KeywordsBilgi Yönetimi, Bilgi Paylaşımı, Açık Erişim, Açık Arşiv, Yüksek Öğrenim / Knowledge Management, Information Sharing, Open Access, Open Archive, Higher Learning
AbstractBİLGİ YÖNETİMİ VE YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARINDA KURUMSAL AÇIK ERİŞİM / KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INSTITUTIONAL OPEN ACCESS IN HIGHER LEARNING INSTITUTIONS

Üniversiteler, bünyesinde üretilen her türlü bilgiyi en etkin şekilde kullanarak yeni ürün ve hizmetlerin doğmasına kaynaklık eden öncü kurumlardır. Bu bakımdan üniversiteler bilgi yönetiminin etkin olarak uygulandığı kurumlar olmalıdır. Açık erişim üretilen bilgilerin sınırsız şekilde paylaşılmasını esas alan bir yaklaşımdır. Açık erişimin yaşam bulması konusunda yararlanılan bilgi havuzu ise açık arşivlerdir. Açık arşivler bilgi yönetimi yaklaşımını daha etkin olarak uygulayabilmek için kullanılabilecek önemli araçlardan biridir. Bu nedenle açık arşivlerin, bilimsel bilgi üretiminin öncü kuruluşları olan üniversitelerde bilgi yönetimi uygulamalarının güçlenmesinde önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Çalışmada ilk olarak bilgi yönetimi yaklaşımı ve açık erişim girişimleri hakkında bilgiler verilmektedir. Daha sonra bilgi yönetimi yaklaşımı ve açık erişim girişiminin yüksek öğrenim sistemine sağlayacağı yararlar irdelenmektedir. Son olarak da Türkiyede yüksek öğrenim kurumlarında oluşturulan açık arşivler hakkında bilgiler verilmekte ve bu doğrultuda öneriler ileri sürülmektedir. / Universities are institutions that lead to emergence of new producst and services by using all kinds of infomations efficiently. Because of this situation, universities have to be places in which infomation management is applied in a proper way. Open access is a perspective which depends on unlimited sharing of producted information and in order to be realized, it requires a kind of information pool named as open archieves. Open archieves are accepted as one of the important tools which can be used to increase the quality of applying of information management perspective. Because of this reason, open archieves have great responsibility to reinforce the infomtion management activities at universities accepted as leading institutions of information production. In this study, first, there is information about both information management and open Access activities. Then, advantages of both information management perspective and open access attempts to higher education are examined. Finally, open archieves at Turkish universities are discussed and some propositions about this topic are made.
Topics Elektronik Yayıncılık ve Basın
E-kütüphanecilik, Enformmasyon Kaynakları, indeksleme ve Tarama
Comments
Submission 135.doc (163KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC