Titleİnternet iletişimi ve STK örneği TSODB=Türkçe Sevenler ORKUN Dünya Birliği, GTK
Author(s)Author #1
Name: Mustafa GÜRBÜZ
Org: TSODB=Türkçe Sevenler ORKUN Dünya Birliği, GTK=Gönüllü Toplum Kuruluşu
Country: Turkey
Email: mustafa_gurbuz_99__at__hotmail.com

Author #2
Name: Mustafa GÜRBÜZ
Org: Yolsuzluk ve Ahlaksızlıkla Savaş, GTK=Gönüllü Toplum Kuruluşu
Country: Turkey
Email: 99.mustafa__at__mynet.com

Other Author(s)77 yaşında Emekli Mimar, Mühendis ve Şehirplancısıyım. Ölmeden evvel ne yapabilirim kendime soruma cevep olarak; Türkçe Sevenler ORKUN Birliği ve Yolsuzluklar ve Ahlaksızlıkla Savaş, Gönüllü Toplum Kuruluşlarınının işlerliğini sağlamak için GENELAĞ= İnternet=Web=www imkanlarını en verimli olarak kullanmaya çalışıyorun. Bu gaye için gönüllülerin büyük desteğini alıyorum, bütün kurumlarımız maddi manevi destekliyor. UZANLARIN İmar Bank Off Shore Ltd. KKTC-Lefkoşe tarafından ömür boyu birikimim olan 100 bin EURO paramı hortumlatmış olmama rağmen kendimin kalan ömrümü TÜRKÇE ve Bilim AHLAKININ geliştirilmesine ayırdım. Mutluyum. Bildiri sunma imkanı verilirse faydalı olacağıma inanıyorum
Keywords
Abstract
Topics Yönetişim
Comments
Lütfen bildiri sunma imkanı verip verilemiyeceğini bildirmenizi dilerim.
Submission not uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC