TitleYeni Nesil Web Servisleri Platformu: Coretal
Author(s)Author #1
Name: Evrim Ulu
Org: Kor Bilişim Ltd. Şti.
Country: Turkey
Email: evrim__at__core.gen.tr

Author #2
Name: Aycan İrican
Org: Kor Bilişim Ltd. Şti.
Country: Turkey
Email: aycan__at__core.gen.tr

Other Author(s)
Keywordsweb 2.0 servis javascript e-iş e-ticaret hizmet
AbstractYakın zamana kadar internet teknoloji geliştiricileri, tüm
ihtiyaçlarını karşılayacak web servislerini kendileri
geliştirmekteydiler. Bu çabaların birleştirilmesi ile daha ekonomik
ürünlerin ortaya çıkabileceğini gören üreticiler zamanla genel
ihtiyaçlar üzerine uzaktan kullanılabilen servisler
geliştirdiler. Günümüzde sayfa sayacı, görüntü, kamusal günlük,
fotoğraf gibi servisleri sunan siteler bunlara örnektir.

Ancak çoğu web servisinin lisansları incelendiğinde, ücretsiz olmaları
yanında ticari kullanımları kısıtlandırılmıştır. Web servislerinin
ekonomik döngüsü net bir şekilde ortaya koyulamadığından ticari
uygulamalarda kullanımları yaygınlaşamamıştır.

Bu sunumda web geliştiricilerinin ihtiyaç duydukları işlevsellikleri
sunan servislerin kiralanabileceği ticari bir prototip platform
tanıtılacaktır. Sunum sonunda servis geliştiricilerin bu platforma
dahil olabilmelerini sağlayacak yöntemler sorgulanacaktır.
Topics E-iş, M-iş ve Yeni Ekonomi
Yeni İnternet Teknolojileri, Grid ve Bulut Hesaplama
Comments
Submission not uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC