TitleYEREL BİLGİNİN ULUSAL VE ULUSLARARASI İLETİŞİM KANALLARINDA AKTİF DOLAŞIMI VE YEREL BASIN
Author(s)Author #1
Name: Dr.FİLİZ GÜLTEKİN KÖSE
Org: Trakya Üniversitesi EDİRNE
Country: Turkey
Email: filizgultekin__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywordsİletişim, yerel basın, organizasyon, sanal-organik sistem, bilgi toplumu
AbstractKüreselleşen dünyada öncelikle ekonomik olmak üzere yerel bilgi birikimleri son yıllarda önem sırasında önlerde yer almaktadır. Ulusal ekonomide oluşturulacak kararları alırken de ayrıca sürdürülebilir kalkınmayı gözardı etmeden geliştirmeyi amaçlayan ülkeler, yerel bilgi kaynaklarına sıkça başvurmak zorundadırlar. Yeni bilgi temelli ekonomik, siyasal ve sosyal yapılanmalara uygun elektronik yayıncılık yapılara ve yeni yapılanma modellerine Türkiyenin ihtiyacının hangi noktalarda olduğunun gözden geçirilmesi ihtiyacı ile bu çalışma yapılmıştır. Gözlem ve incelemeler sonucunda yerel bilginin gerek siyasi karar mercilerinde Ankara merkezli basın ve haber kaynaklarına yerel basın olarak ulaşabilme oranının en az olduğu gözlemi teori ve önerilerin oluşumunda katkı sağlamıştır. Çalışmada da iddia edildiği gibi tek merkezden oluşturulmuş bir ağ organizasyon yapısı ile bütünleşik yerel basın elektronik haberciliği ile desteklenen bilgi iletişim bağının aktif ve güçlü kılacağı Türkiyenin tamamını kapsayan bir yerel basın elektronik yayıncılığının ekonomik sosyal katkısı da güçlü olacaktır. Ayrıca bölgesel organizasyonların uygun olacağı noktasından yola çıkılarak Bölgesel Yerel Basın elektronik yayıncılığının bilgi tüketiminin yaygınlaştırılması açısından daha uygun olabileceği önerisi getirilmektedir. Uygulamasındaki zorluklar nedeni ile tartışmaya açık öneriler oluşturulmuştur. Türkiyenin bütününü kapsaması yerine bölgelerdeki yerel gazetelerin ayrı ayrı elektronik yayıncılık yapmaya çalışmaları yerine bir bütünün parçası olarak tek bir tasarım ve yayın kanalı ile bütünlüklerinin oluşturulması mantığı ile bakış açısı oluşturulmuştur. Birçok yerel gazeteden oluşacağı varsayılan bölgesel elektronik yayın alanının, günümüz özellikleri göz önüne alındığında hiyerarşik özellikte bürokratik-mekanik yapılanma modeli ile değil; sanal organik ağ yapılanma modeli ile merkezdeki yayına ortak olmalarının durumunda başarılı olabileceği iddiası ile incelemeler yapılmıştır.
Literatür taramaları ve görüşmeler ile gereksinimi en iyi karşılayabilecek organizasyonun nasıl olabileceği tartışılmış ve alternatif organizasyonların nasıl olabileceği noktasından organizasyon yapılanma modeli geliştirilmiştir. Ayrıca ağ yapının ve sanal organizasyonun çağımızda bilgi toplumuna ve ekonomisine geçiş süreci içinde bulunan ulusal ve uluslar arası kamu ve özel sektör için yatırım kararlarını oluştururken, ihtiyaç duydukları yerel bilgiye en hızlı, güncel olarak ulaşabilecekleri kanal olarak düşünülmüştür.
Topics Elektronik Yayıncılık ve Basın
Comments
Submission 91.doc
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC