TitleOntoloji Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemleri
Author(s)Author #1
Name: Cumali YAŞAR
Org: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Country: Turkey
Email: cyasar__at__comu.edu.tr

Author #2
Name: Bilal TÜRK
Org: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Country: Turkey
Email: ben__at__bilalturk.com

Other Author(s)
KeywordsOntoloji, Bilgi Yönetimi, XML, Servisler, PHP, Mysql, Semantik Web, Otomasyon
Abstractİnternet tabanlı Bilgi Yönetim sistemleri web 2.0 teknoılojileri ile birlikte anlamlı sorguların ve bağlaçların kurulması ile yeni bir boyut kazandı. Verilerin tanımlanması ve kişilerin veriler ile bağlanması süreci Semantik bilginin varlık olarak ortaya çıkması ile sonuçlanmıştır. Artık semantik web; bilginin tanımı ve ilişkilerini ontoloji tabanlı bilgi üretme sürecinden almaktadır. Ontoloji tabanlı bilgi üretme süreci ; tanımlanan bilginin akıllı veri haline gelme işlemidir. Akıllı veriler semantik verinin temelini oluşturmaktadır. Benim kartalım var bilgisi kartal ifadesinin bir kuşmu yoksa arabamı olduğu verisinin cevabı olacak teknolojilerini üretme sürecidir. Verilerin birbirleri ile ilişkilendirilmesi ve çözümlemesi yönetim ve organizasyon işlemlerinde kullanılmaya başlanmasıdır. Artık tümleşik veri ve bağlantılı veri yapıları semantik ağların kurulması ve yönetilmesi biliminin doğmasına sebep olmuştur.

Öğrenen kurumların alt yapısı semantik web tabanlı bilgi organizasyonları ile gelişmektedir. Kurumlar stratejilerini sürekli olarak öğrenme ve geliştirme üzerine yapmaktadırlar. Bu gelişme organizasyon şemalarında yeni bir katman yaratmaktadır. Bu katman veriyi ilişkilendirme, konumlandırma sürecini aktif olarak tutmaktadır. Klasik anlamda veri ambarlama tekniğinden farklı olarak süreç internet tabanlı çalışma süreci olarak öne çıkmakatadır.

Çalışmamızda bu sürecin kurumsal yapısını örneklemleri ile açıklayacağız.
Topics Web 2.0 ve Sosyal Ağlar
Semantik Web ve XML
Wiki, RSS, Mushup ve Birlikte Çalışma Ortamları
Comments
Submission not uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC