TitleE-Siyaset Uygulamaları: Türkiye Nerede Duruyor ?
Author(s)Author #1
Name: Selva Ersöz
Org: Maltepe University
Country: Turkey
Email: selvaer__at__yahoo.com

Other Author(s)
Keywordsinternet, etkileşim, demokratik katılım
Abstract

E-SİYASET UYGULAMALARI : TÜRKİYE NEREDE DURUYOR ?


İnternetin en temel sosyal özelliklerinden biri, Jean-Louis Missikanın önerdiği « internet etkileşimi demokrasiyi dönüştürmekte ve şekillendirmektedir » görüşünde biçimlenir. Bu önermeyi "internet etkileşimi siyaseti dönüştürmektedir » şeklinde biçimlendirebiliriz. Günümüz siyaseti ve siyasetçileri internetin sunduğu olanaklardan faydalanmakta, ya da katılımcı demokrasiyi daha yaygın hale getireceğine inanılan bir takım iletişim araçlarını, internet aracılığıyla halkın hizmetine sunduklarını iddia etmektedirler. Pek çok araştırmacı tarafından savunulan (Pierre Lévy, Anthony Corrado, Charles M.Firestone, Stefano Rodota) sanal ortamın karşılıklı bir değişime yol açtığı ve bu değişimin toplumu daha demokratikleştireceği görüşü, kuramsal bağlamda savunulsa da, siyasal uygulamalara baktığımızda bu önermenin eksik ve yetersiz kaldığını görmekteyiz.

Bu bildiride, internetin siyasal uygulama alanlarından biri olan siyasal partilerin web sitelerini inceleyeceğiz. Bu incelemede basit bir web sitesi ölçüm aracından yararlanarak, kuramsal bağlamda iddia edildiği gibi Türk siyasal parti sitelerinin demokratik katılıma açılım veren etkileşimli uygulamaları ne ölçüde içeridiği tartışılacaktır. İncelemede değişik siyasal görüşleri savunan belli partiler ele alınıp, yabancı örneklerle karşılaştırmalar yapılmaya çalışılacaktır.Topics Demokrasi
Comments
Submission not uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC