TitleEV HANIMLARININ MİCROSOFT OFFİCE PROGRAMLARINI KULLANMA DÜZEYLERİ VE AMAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Author(s)Author #1
Name: MEHMET AKSÜT
Org: MEGA EĞİTİM DENETİM DANIŞMANLIK
Country: Turkey
Email: dr.aksut__at__gmail.com

Author #2
Name: MAKBULE TEBERİK
Org: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey
Email: sb_makbule_89__at__hotmail.com

Author #3
Name: ENGİN EGEDEMİR
Org: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey
Email: e-egedemir__at__hotmail.com

Other Author(s)
KeywordsBilişim okuryazarlığı, Microsoft Office uygulamaları, internet
AbstractÖZET

Teknolojinin hızla geliştiği bu çağda bireylerin bilgisayarla ilgili temel bilgileri öğrenmeleri ve bu bilgileri kullanmaları, hem kendilerinin hem de gelecek nesillerin bilinçlendirilmesi ve yönlendirilmesi açısından çok önemlidir.

Araştırmanın amacı; ev hanımlarının Microsoft Office programlarını hangi düzeyde ve hangi amaçlarla kullanabildiklerini tespit etmektir.. Araştırma evreni Uşak Merkez ilçede yaşayan ev hanımları, örneklemi ise diğer semtlere göre bilgisayara sahip olabileceğini tahmin edilen Kemalöz mahallesindeki 100 ev hanımıdır.

Araştırma bulgularına göre; 100 evden 90nında bilgisayar bulunduğu görülmüştür. Ev hanımlarının % 70i bilgisayar kullanabilmektedir. Bilgisayar kullanabilen 70 ev hanımından % 42,86sı Microsoft Office programlarını kullanabilmekte, % 57,14ü ise bilgisayarı sadece internete girmek amacıyla kullanmakta ve Microsoft Office programlarını kullanamamaktadır. Microsoft Office programı kullanabilenlerden % 33,33 ünün Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar sertifikası bulunmaktadır. Microsoft Office programı kullanabilen % 66,67 si programları tam olarak kullanamamaktadır.

Araştırmanın sonunda; ev hanımlarının genellikle internet amaçlı bilgisayar kullandıkları ve Microsoft Office programlarını yeterli düzeyde kullanamadıkları tespit edilmiştir. Teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde, ev hanımlarına ücretsiz bilgisayar kursları verilebilir

Topics Sosyal
Comments
Submission 95.pdf (617KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC