Türkiye'de İnternet Konferansı 2008ID
current sort selection

Başlık

Bağlantı Yazarı


 

34

Mobile Democracy Platform Project

Arif Muti 

43

Küreselleşme ve Bilişimde Örgütlenme

Nedim Akay 

44

Yeni Nesil Web Servisleri Platformu: Coretal

Evrim Ulu 

47

Belediyelerimiz ve Internet

Mustafa Coruh 

52

Internet Kafelerin Daha Faydalı Kullanılabilmeleri İçin Bir Öneri: Scratch

Muhammet Yorulmaz 

54

5651 Sayılı Yasa ve Erişim Engelleme Kararları

Ilker Atamer 

91

YEREL BİLGİNİN İLETİŞİM KANALLARINDA DOLAŞIMI VE YEREL BASIN

Dr.FİLİZ GÜLTEKİN KÖSEview paper

92

Ontoloji Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemleri

Cumali YAŞAR 

93

E-Siyaset Uygulamaları: Türkiye Nerede Duruyor ?

Selva Ersöz 

94

TELEKOMDA LİBERALİZASYON VE REGÜLASYON KURUMLARININ FONKSİYONLARI

HASAN SERİNDAĞ 

95

EV HANIMLARININ OFFİCE PROGRAMLARINI KULLANIMI

MEHMET AKSÜT 

96

Nic.tr ve DNS ÇG Yıllık Bilgilendirme Toplantısı Yönetimi

Ozlem USLU 

98

Google Maps ve Kurumsal Mashup Geliştirme

Alper Dinçer 

99

Ajax ve Diğerleri

Adnan Özgüner Erdursun 

100

Turkiye’de Internet ve Diş Hekimliği

Dr. Sevgi Ozkan

view paper


 

101

CIVICWEB PROJESİ ve TÜRKİYE’DE İNTERNET, DEMOKRASİ, KATILIM SORUNSALI

Aslı Telli Aydemir 

102

E-Tüketici ve Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması

BETÜL TİRYAKİ 

103

Uygulamarın Servis Olarak Sunulması ve Çözüm Örnekleri

Gökhan ÖZTOPUZ


view paper

 

104

Intellectual freedom and Libraries

Hamid R. Darvish 

106

NetteHayat ve Generation V İçin Pazarlama

Akın Kaldıroğlu 

107

Dijital Çağda Bilgi Edinme Özgürlüğü ve Sansür

Yaşar Tonta 

108

Stop Legalized Cyber-Murder

Eduard Alan Bulut

view paper


 

109

İNTERNETTE ÖDEME VE GÜVENLİK

Gülnur Eti İÇLİ 

111

Sayısal Polis: Siber Suçla Mücadelede Adli Bilişim

Serkan Erayabakan 

112

Open Kitchen: A Learning Objects Repository for Educators by Educators

Fulya SARI 

114

Yakınsama, İnternetin Değişen Yüzü - Sosyal Şebekeleşmeye Doğru

Ayse INALOZ 

115

Uzaktan Eğitim Uygulamaları için Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri

Yasin ÖZARSLAN 

116

Öğrenme Yönetim Sistemlerinin ( Learning Management Systems-LMS) Değerlendirilmesi

Özlem OZAN 

118

WEB TABANLI EĞİTİM ORTAMI OLARAK OKUL GAZETESİ MODELİ

Mehmet Tekerek 

120

WEB 2.0 UYGULAMALARININ EĞİTİMDE KULLANIMI: Bir Değerlendirme

Selçuk KARAMAN 

121

UZAKTAN EĞİTİMDE AÇIKLIK, UZAKTANLIK VE ÖĞRENME

İrfan SÜRAL 

122

Çevre için İnternet : e-Çevre

Zuhal Mutlu 

124

DHCP Servisine Yeni Bir Bakış

Gokhan AKIN 

125

Analitik Masraf Yönetim Sistemi

Zeki Bozkuş 

127

PHP Eğitim Semineri

Hidayet Doğan 

130

İnternet Oyunları

Hakan TÜZÜN 

131

VoIP in Education

Dr. Bülent Gürsel Emiroğlu 

132

Silkroad Online'da Sanal Cemaat İnşası ve Türk Klan Kimliği

Mutlu Binark


 

133

ÇEVRE EĞİTİMİNDE İNTERNETİN KULLANIMI

EVREN KÜCÜKCANKURTARAN


 

134

Çevreye Duyarlı Bilgi Teknolojileri

Ercan Bulut


 

135

Bilgi Yönetimi ve Açık Erişim

Hüseyin Odabaş


 

141

Güvenli İnternet Kullanımı

Şahin Bayzan


 

142

IPv6 ya Ne kadar Hazırız ?

Mehmet Akcin


 

143

İnternet Çağında otomasyon: Akıllı Snal Temsilciler

Ekim Nazım Kaya


 

144

İnternet iletişimi ve STK Örneği: Türkçe Sevenler Orkun Dünya Birliği (TSODB)

Mustafa Gürbüz


 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC