inet-tr08            

Bilindiği gibi Türkiye'de İnternet Konferansı inet-tr, İnternet ile ilgili grupları bir araya getirmek, İnternet'i tüm boyutları ile tanıtmak, geliştirmek, tartışmak, internet teknolojileri aracılığıyla toplumsal verimliliği artırmak amacıyla 1995 yılından beri her yıl düzenli olarak yapılmakta, inet-tr'nin bir türevi olarak ortaya çıkan Akademik Bilişim ise bu düşünceyi konferans içinde yapılan seminerlerin yanında, konferans öncesi seminerle takviye etmektedir. Bunlar temel linux eğitimi, ağ yönetimi, sistem yönetimi, yazılım ve web geliştirme, güvenlik gibi konularda olmaktadır ve bir üniversitenin tüm bilgi işlem gereksinmelerini kapsamaktadır

Bu yıl, 22-23 Aralık 2008 tarihlerinde Ankara-ODTÜ'de 13.sü yapılacak olan Türkiye'de İnternet Konferansı inet-tr öncesinde, 21 aralık pazar günü özellikle yeni kurulan üniversitelere yönelik bilgi ve deneyim paylaşma amaçlı bir etkinlik ve buna paralel teknik seminerler planlandığı inet-tr Yürütme Kurulu tarafından bildirilmiştir. Bilkent, Çanakkale, Ege ve Marmara Üniversitesi Bilgi İşlem yöneticileri yanında Ulakbim, Ankos ve YÖK temsilcisi olarak Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul'un katılacağı daha çok orta düzey yöneticileri hedefleyen, sunumlara ilave olarak, daha çok soru cevap içeren bir etkinlik öngörülmektedir. Açık kaynak yazılımların üniversitelerde kullanımı ve üniversitelerin ürettiği yazılımlar öncelikle ele alınacaktır. Buna paralel olarak "PHP ile Web Programlama", "Ajax ve Diğerleri", "Google Maps ve Mashup" ve "Linux Sunucu Dünyası" başlıklı seminerler yapılacaktır.

Bu seminerlerin bir amacı da 11-13 Şubat tarihinde Harran Üniversitesinde yapılacak Akademik Bilişim Konferansı öncesinde ve içinde verilecek seminerler konusunda bilgi toplamaktır. Katılımcıların nelere gereksinimi olduğu ortaya çıkartılarak , hem konferans öncesinde, hem de konferans sırasında uzman eğitimciler tarafından bu eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır.

Seminerler ve Konferans ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi, konferansın web sayfasında (www.inet-tr.org.tr) bulunabilir. Konferans öncesi seminerlere katılmak isteyenlerin webten kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Konferansa, belirtilen konularda çalışma yapmakta olan üniversitelerimizin bilgi işlem yöneticileri yanında üst düzey yöneticilerinin (rektör yardımcısı, rektör danışmanı, vb) katılımının yerinde olacağı düşünülmektedir.

Çalıştaya Kayıt Formu
Bu mektubun pdf hali.