XIII. Türkiye'de İnternet Konferansı


12-13 Aralık 2009

Bilgi Üniversitesi
Dolapdere, İstanbul


Turkiye'de Internet ile ilgili grupları biraraya getirerek İnternet'i tum boyutlarıyla tanıtmak, gelistirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılıpı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaclarıyla, 1995'den beri her yil yapılan, ulusal boyutta bir konferans düzenlenmistir. Konferansa bildiri sunma, eğitim semineri verme ve tartışma grubu/açık oturum düzenleme şeklinde aktif katılım davet edilmektedir. Konferans kayıt olan dinleyecilere açıktır.

Bu yıl “ "Sosyal Ağlar", "Yeni Medya", "Fikri Haklar", "İnternet ve Demokrasi” ve “İnternet yasakları” konuları öne çıkacaktır. Youtube, Myspace, Last.Fm, Geocites, Blogger yasaklarının öne çıkardığı Fikri Haklar, İfade özgürlüğü, Hukukun Üstünlüğü, İnternet ve Medya İlişkileri, İnternet ve Demokrasi konularını kapsayan panel ve oturumlar yapılacaktır. İnternet Başarı öykülerini anlatan oturumlar da planlanmaktadır. Bilgi Toplumu, İnternet ve Güncel sorunların tartışılacağı oturumlar: Bilgi Toplumu Eylem Planı, E-devlet ve Bilgi Toplumu Taslağı, DNS Taslağı, oturumları yayıncılığı ve geniş toplum kesimlerine hitab edecek seminerler planlanmaktadır.

Konferansın Ana Konuları

 1. Internet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık

 2. İnternet Yasakları, Sansür ve zararlı icerik

 3. Fikri haklar, Sayısal Ürünlerin Paylaşımı

 4. Sosyal Ağlar ve İnternet'in sosyal boyutları

 5. Gizlilik, Bireysel haklar, kişisel verilerin korunması

 6. İnternet Yönetişimi ve STK'lar

 7. Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu

 8. Türkiye'nin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

 9. E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri

 10. Web.20 ve Sosyal Ağlar

 11. Semantik Web ve Xml

 12. Wiki, RSS, Mushup ve Birlikte Çalışma Ortamları

 13. İnternet'in yasal boyutları

 14. İnternet ve Medikal Bilişim

 15. E-eğitim, Eğitim Teknolojileri

 16. E-tarım, e-Çevre, e-Ulaşım

 17. E-kültür, Sayısal Bölünme, KİEM ve İnternet Evleri

 18. Bilgi/Medya Okuryazarlığı, saayısal bölünme yelpazesi

 19. E-is, M-iş ve Yeni Ekonomi

 20. Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar

 21. Yeni Nesil Internet: internet2, Ipv6, Gelecek İnternet

 22. Telekomda Serbestleşme, Düzenleyici Yapılar

 23. Elektronik Yayıncılık ve Basın

 24. E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama

 25. Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye

 26. Araştırma ve nnovasyon Ağları, 7. Çerceve ve Teknoparklar

 27. Yeni Internet teknolojileri, Grid ve Bulut Hesaplama

 28. İnternet'te Güvenlik; Virus, Spam, Bireysel Savunma

 29. Elektronik İmza

 30. İnternet ve Sanat

 31. İnternet'te Türkce kullanımı ve İçerik

 32. Dünyada ve Türkiye'de İnternet altyapısı

 33. Web 2.0,

  Semantic Web

 34. Hesaplama ve Tarama Motorları

Konferans dili Türkce'dir. Bununla birlikte, ayrı bir oturumda sunulmak üzere Ingilizce bildiri başvuruları da kabul edilecektir. Başvuruları, tam metin bildirileri, seminer ve çalışma grubu önerilerini aşağıda tanımlanan şekilde 15 Kasım 2008 'e kadar iletiniz.

Tüm başvuruların elektronik yapılması gerekir. Tam metni basvuru sırasında webten sunuyorsunuz. Başvuruyu daha sonra düzeltmek mümkündür. Ama, en azından genişletilmiş özetle başlayın.

Klasik bildiri: Bilimsel yazım kuralları çercevesinde yazılmış geniş özet ya da tam bildiri metni, en fazla sekiz A4 sayfa. Birinci sayfada kimlik bilgisi (yazar adı, çalıştığı kuruluş, telefon, faks ve elektronik posta adresleri) bulunmalıdır. Metnin düzenlemeye ve İnternet üzerinde konmaya uygun elektronik kopyası, pdf, html, doc, odt, TeX dosyaları tercih edilir.

Elektronik bildiri: Herhangi bir İnternet yazılım aracı ile okunabilecek, gösterilebilecek ya da dinlenebilecek çokluortam bildiri. Sınırsız form ve boyut. Başında kimlik bilgisi.

Eğitim semineri önerisi: Başlık, süre, azami katılımcı sayısı, anlatılacak konuların azami bir A4 sayfasına sığacak tanımı, eğitimin verilme şekli, donanım ve yazılım gereksinimleri, önerenin kimlik bilgisi.

Tartışma grubu/açık oturum önerisi: Başlık, süre, beklenen katılımcı sayısı, tartışılacak konuların tanımı, önerenin kimlik bilgisi.

Tüm bildiriler ve sahiplerinin izni varsa eğitim seminerleri notları elektronik ortamda sunulacaktır.

Her türlü iletişim icin : bilgiy@inet-tr.org.tr

Bildiri, Seminer Çalışma Grubu/Panel önerisi için:

http://inet-tr.org.tr/

Saygılarımızla
İnet-tr Yürütme Kurulu